Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (95) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania eksperymentalne i model przepływu ciepła i wilgoci w wielowarstwowych pakietach tekstylnych zbudowany na podstawie elementów skończonych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Nowe technologie włókiennicze wykorzystujące laminowane struktury warstwowe i folie plastyczne oraz odpowiednią architekturę przestrzenną zapewniają odpowiednie właściwości balistyczne. Bardzo ważnym zagadnieniem jest uzyskanie w tych konstrukcjach dobrego komfortu użytkowego. Opracowano i zbadano aktywny system wentylacji pakietów balistycznych oraz zaprogramowano odpowiedni element skończony, który jako element strukturalny może służyć do określenia warunków przepływu ciepła i wilgoci w badanej strukturze przestrzennej. Równania elementarne zostały wyprowadzone z równania dla gazu doskonałego. Przedstawiono charakterystyki poszczególnych warstw włóknistych.

Tagi:

textile multi-layers, ventilation, thermal transport, moisture transport, finite
element modeling.

Cytowanie:

Barauskas R, Baltušnikaitė J, Abraitienė A, Grinevičiūtė D. Experimental Investigations and Finite Element Model of Heat and Moisture Transfer in Multilayer Textile Packages. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6A(95): 112-118.

Opublikowano w numerze nr 6A (95) / 2012, strony 112–118.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook