Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer 4 (93)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (93) / 2012

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Modelowanie rozwoju rumuńskiego przemysłu tekstylnego. Empiryczna
identyfikacja zależności między trendami

Autorzy: Tudor Cristiana

Celem tej pracy jest badanie przemian rumuńskiego przemysłu tekstylnego w ciągu ostatniej dekady. Zidentyfikowano przyczyny zaniku przemysłu tekstylnego w Rumunii, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, w tym brak siły roboczej, liberalizacja i pełna integracja przemysłu tekstylnego...   więcej »

| Strony 8–12

Strategicznie skuteczne zarządzanie w zakładach przemysłu odzieżowego

Autorzy: Karabay Gülseren, Kurumer Gülseren

Turecki przemysł odzieżowy został skonfrontowany z dużymi trudnościami w wyniku przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu i likwidacji ograniczeń celnych w 2005 roku. Producenci przemysłu odzieżowego powinni opracować nowe strategie działania i dostosować je do aktualnej...   więcej »

| Strony 13–19

Metoda TOPSIS- zbiorów rozmytych zastosowana do selekcji dostawców w przemyśle odzieżowym

Autorzy: Yayla A. Yeşim, Yildiz Aytaç, Özbek Ahmet

Dla uzyskania powodzenia w prowadzeniu przedsiębiorstw bardzo ważna jest współpraca z odpowiednimi dostawcami. Decyduje o tym szereg kryteriów, które powinny być wzięte pod uwagę. Wybór oparty na tradycyjnych metodach analizy może być trudny i zawodny, dletego...   więcej »

| Strony 20–23

Badania i rozwój

Właściwości termiczne modyfikowanych metalocenowych włókien polipropylenowych

Autorzy: Kristofič Michal, Ujhelyiová Anna, Ryba Jozef

Przygotowano dla oceny włókna wykonane z mieszanek metalocenowanego polipropylenu modyfikowanego 4, 8 i 12% kopoliamidem A oraz 4, 8 i 12% kompatybilizatorem L. Kopoliamid A składa si. z 85% e-kaprolaktamu i 15% soli nylonowej kwasu adypinowego...   więcej »

| Strony 24–29

Kompatybilizacja stopów mieszanek polipropylenowo-poliamidowych

Autorzy: Kristofič Michal, Ujhelyiová Anna

W przypadku kiedy polimery mające ulec zmieszaniu nie są kompatybilne stosuje się środki pomocnicze zwane kompatybilizatorami. Często stosuje się kompatybilizatory oparte na polimerach blokowych lub szczepionych. W artykule omówiono mieszanie polipropylenu z poliamidem z zastosowaniem szczepionych...   więcej »

| Strony 30–36

Aparat do pomiarów właściwości zmęczeniowych przy zginaniu wysoko-sprawnych włókien polietylenowych

Autorzy: Cai Guangming, Shi Xian-jun, Yu Weidong, Yu Weidong

Opracowano metodę oceny wytrzymałości zmęczeniowej włókien polietylenowych przy zginaniu. Przewidziano możliwość badania włókien przy rożnym obciążeniu wstępnym, kącie zginania i temperaturze. Przeprowadzono próby badania włókien polietylenowych w różnych temperaturach i przy rożnym kącie zginania. Stwierdzono, że...   więcej »

| Strony 37–40

Wpływ parametrów reologicznych preparacji na właściwości przędzy

Autorzy: Kovačević Stana, Mijović Budimir, Grancarić Ana Marija

W artykule przedstawiono zmiany lepkości preparacji, w wyniku zmian temperatury, stężenia i szybkości ścinania. Badano preparacje składające się z alkoholu poliwinylowego (PVA) i karboksymetylocelulozy (CMC). Mierzono wytrzymałość przędzy na rozciąganie oraz odporność na ścieranie. Przy wzroście...   więcej »

| Strony 41–46

Wpływ geometrycznych parametrów strukturalnych przędz fantazyjnych na ich właściwości wytrzymałościowe

Autorzy: Lin Chin Mei, Lin Ching-Wen, Yang Yi-Chang, Lou Ching-Wen, Chen An Pang, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng

Badano przędze składające się ze zwęglonych włókien bambusowych oraz wysokoelastycznych włókien typu spandex, których użyto jako włókien rdzeniowych. W pierwszej fazie włókna typu spandex ulegały rozciąganiu, a następnie były owijane włóknami bambusowymi przy wykorzystaniu wirnikowej maszyny...   więcej »

| Strony 47–50

Ocena początkowego modułu ścinania tkanin dżinsowych na podstawie struktury geometrycznej i właściwości mechanicznych

Autorzy: Haghighat Ezzatollah, Najar Saeed Shaikhzadeh, Ahmadloo Elaheh, Rastgoo Abbas

Przedstawiono metodę przewidywania początkowego modułu sprężystość tkanin dżinsowych w funkcji właściwości mechanicznych i struktury geometrycznej tkaniny w warunkach małych naprężeń. Długości nitek osnowy i wątku w obrębie jednego splotu dla splotu skośnego (T3/1) zostały określone teoretycznie...   więcej »

| Strony 51–55

Odprężenie pofałdowań tkanin lnianych z wprowadzonymi superelastycznymi drutami posiadającymi pamięć kształtu

Autorzy: Vasile Simona, Ciesielska-Wróbel Izabela Luiza, Van Langenhove Lieva

Zbadano możliwość zastosowania superelastycznych stopów z pamięcią kształtu dla poprawy odprężalności pofałdowań tkanin lnianych. Wykorzystano trzy rodzaje hybrydowych przędz z rdzeniem metalowym i oplotem włóknistym. Otrzymane przędze hybrydowe wprowadzano
do tkaniny zarówno w kierunku osnowy jak...   więcej »

| Strony 56–61

Modyfikacja warstw zewnętrznych dzianin dystansowych nitkami elastomerowymi i jej wpływ na parametry struktury

Autorzy: Kowalski Krzysztof, Włodarczyk Bogdan

W pracy przedstawiono koncepcję wytwarzania rządkowych dzianin dystansowych o stosunkowo dużej grubości w relacji do podziałki uiglenia i odległości między łożami szydełkarki płaskiej. Efekt ten uzyskano przez łączenie warstw zewnętrznych dzianiny różnym raportem i liczbą wrabianych...   więcej »

| Strony 62–66

Model regresji dla oceny wypychania dzianin wykonanych z rotorowych przędz mieszankowych

Autorzy: Hasani Hossein, Hassan Zadeh Sanaz

Badano wypychanie dzianin wykonanych z wiskozowo-poliestrowych mieszankowych przędz rotorowych. Jako wielkości wejściowe przyjęto procentowy udział włókien w mieszankach splotu. Zastosowano konstrukcję sympleksu dla określenia kombinacji stosunku składników przędzy mieszankowej. Wyprodukowano trzy rodzaje dzianin przy użyciu rożnych...   więcej »

| Strony 67–71

Pomiar rozprzestrzeniania strefy zwilżonej za pomocą automatycznej analizy obrazu

Autorzy: Raja D., Koushik C. V., Ramakrishnan G., Subramaniam Venkatraman, Ramesh Babu V.

Opracowano nową metodę określania rozprzestrzeniania się wody na tkaninie w funkcji czasu. Zastosowano kamerę cyfrową oraz zautomatyzowano proces analizy obrazów, stosując algorytm umożliwiający eliminację tła w sygnale podstawowym. Uzyskano pozytywne rezultaty w sytuacji kiedy komercyjne programy...   więcej »

| Strony 72–76

Wpływ proporcji przędz akrylowych o różnej masie liniowej w przędzy mieszankowej na zachowanie się dywanów przy ściskaniu

Autorzy: Sheikhi H., Najar Saeed Shaikhzadeh, Etrati Seyed Mohammad, Dayiary Bidgoly M.

Wytypowano do badań przędze nylonowe o masie liniowej 7.69 dtex, 10.99 dtex, 16.48 dtex, które łączono w różnych proporcjach dla wyprodukowania tkanin dywanowych. Zachowanie się dywanów przy ściskaniu badano przy stałym naprężeniu ściskającym 40.89 kPa, stosując...   więcej »

| Strony 77–81

Wpływ właściwości materiałów używanych do produkcji ubiorów sportowych na zdrowie i wydajności sportowców

Autorzy: Hassan Mounir, Hassan Mounir, Qashqary Khadijah, Hassan Hany A., Hassan Hany A., Shady Ebraheem, Alansary Mofeda

Badano właściwości ubiorów sportowych na fizjologiczną odpowiedź oraz wytrzymałość organizmu. Przebadano trzy rożne rodzaje ubiorów wykonanych z 100% bawełny, mieszanki 65/35 poliester/bawełna oraz 100% poliestru. Wytypowano 7 ochotników, którzy w przygotowanych ubiorach wykonywali zaprogramowane ćwiczenia a...   więcej »

| Strony 82–88

Przyszłe trendy w rozwoj manekinów termicznych stosowanych do projektowania izolacyjności cieplnej odzieży

Autorzy: Bogdan Anna, Zwolińska Magdalena

Termiczne manekiny zostały opracowane w celu projektowania i modelowania izolacyjności cieplnej odzieży ochronnej. Obecnie manekiny termiczne mają szerokie zastosowanie badawcze. Stosując manekiny termiczne należy pamiętać, że wymiana ciepła przez odzież zależy w dużej mierze od rozkładu...   więcej »

| Strony 89–95

Nylonowe dywany z trwałą antybakteryjną preparacją zawierającą koloidalne nanosrebro

Autorzy: Montazer Majid , Hajimirzababa H., Rahimi M. K. , Alibakhshi S.

Nano cząstki srebra (Ag-NPs) są coraz częściej stosowane dla uzyskania antybakteryjnych właściwości wyrobów włókienniczych. Badano dwoma metodami antybakteryjną skuteczność przeciwko szczepom Escherichia coli i Staphylococcus aureus, odporność na pranie zaimpregnowanych tkanin oraz zmianę koloru pokryć podłogowych...   więcej »

| Strony 96–101

Model symulacyjny dla oceny współczynników absorpcji dźwięku dwuwarstwowych włóknin

Autorzy: Liu Xinjin, Liu Jianli, Liu Jianli, Su Xuzhong

Zaproponowano zastosowanie ogólnego modelu absorpcji dźwięku dla dwuwarstwowych dzianin opartego na teorii C. Zwikkera i C. W. Kostena. Model uwzględnia propagacje fal przez porowate odkształcalne media przyjmując odpowiednie warunki brzegowe charakterystyczne dla danego układu. Symulacja modelu...   więcej »

| Strony 102–107

Modyfikacja klasycznego mechanizmu listwy igłowej i dźwigni odbioru przędzy w maszynach szyjących

Autorzy: Şafak Şerife, Şaka Ziya, Özçelik Ziya

Jednym z najważniejszych mechanizmów maszyn szyjących jest mechanizm listwy igłowej i dźwigni odbioru nitki. Mechanizm ten jest praktycznie taki sam w większości maszyn szyjących i pozwala na szycie poprzez umożliwienie ruchu materiału i wyciąganie nitki dla...   więcej »

| Strony 108–111

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook