Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (93) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena początkowego modułu ścinania tkanin dżinsowych na podstawie struktury geometrycznej i właściwości mechanicznych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przedstawiono metodę przewidywania początkowego modułu sprężystość tkanin dżinsowych w funkcji właściwości mechanicznych i struktury geometrycznej tkaniny w warunkach małych naprężeń. Długości nitek osnowy i wątku w obrębie jednego splotu dla splotu skośnego (T3/1) zostały określone teoretycznie przy wykorzystaniu parametrów geometrycznych,
w tym konta pomiędzy wątkiem, a osnową. Otrzymane wartości teoretycznie porównano z doświadczalnie pomierzonymi na wyprodukowanych tkaninach. Uzyskano liniową korelację przy R2 = 0.904.

Tagi:

twill woven fabric, bending rigidity, initial shear modulus, denim fabric, geometrical parameters.

Cytowanie:

Haghighat E, Najar SS, Ahmadloo E, Rastgoo A. Estimation of the Initial Shear Modulus of Twill Woven Denim Fabrics Based on Fabric Mechanical and Geometrical Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 4(93): 51-55.

Opublikowano w numerze nr 4 (93) / 2012, strony 51–55.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook