Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (93) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ proporcji przędz akrylowych o różnej masie liniowej w przędzy mieszankowej na zachowanie się dywanów przy ściskaniu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Wytypowano do badań przędze nylonowe o masie liniowej 7.69 dtex, 10.99 dtex, 16.48 dtex, które łączono w różnych proporcjach dla wyprodukowania tkanin dywanowych. Zachowanie się dywanów przy ściskaniu badano przy stałym naprężeniu ściskającym 40.89 kPa, stosując aparat firmy Instron. Przy analizie ściskania uwzględniano: energię ściskania, energię dekompresji, odprężalność dywanów oraz względną ściśliwość. Wyniki analizowano statystycznie za pomocą programu ANOVA i testu Duncana. Określono parametry produkcji, dla których uzyskano najkorzystniejsze parametry ściskania.

Tagi:

acrylic fibre, blend ratio, compression properties, cut-pile carpets.

Cytowanie:

Sheikhi H, Shaikhzadeh Najar S, Etrati SM, Dayiary Bidgoly M. Effect of the Acrylic Fibre Blend Ratio on Carpet Pile Yarn Compression Behaviour.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 4(93): 77-81.

Opublikowano w numerze nr 4 (93) / 2012, strony 77–81.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook