Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (93) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości termiczne modyfikowanych metalocenowych włókien polipropylenowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przygotowano dla oceny włókna wykonane z mieszanek metalocenowanego polipropylenu modyfikowanego 4, 8 i 12% kopoliamidem A oraz 4, 8 i 12% kompatybilizatorem L. Kopoliamid A składa si. z 85% e-kaprolaktamu i 15% soli nylonowej kwasu adypinowego i dietylenotriaminy. Kompatybilizator L jest niskomolekularnym izotaktycznym polipropylenem szczepionym bezwodnikiem maleinowym. Oceniono właściwości termiczne składników
i gotowych produktow. Z polimerow z zastosowaniem kompatybilizatora z łatwością wyprzędziono włókna, podczas gdy mieszanki polimerów bez udziału kompatybilizatora nie dały się prząść. Dla otrzymanych włókien analizowano temperaturę topnienia, entalpię i entropię dla całego zakresu stosowanych stężeń. Potwierdzono pozytywny wpływ zastosowanego kompatybilizatora.

Tagi:

metallocene polypropylene, copolyamide, compatibilizer, modification, thermal properties, modified polypropylene fibres

Cytowanie:

Krištofič M, Ujhelyiová A, Ryba J. Thermal Properties of Functionalised Metallocene Polypropylene Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 4(93): 24-29.

Opublikowano w numerze nr 4 (93) / 2012, strony 24–29.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook