Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (93) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Model regresji dla oceny wypychania dzianin wykonanych z rotorowych przędz mieszankowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wypychanie dzianin wykonanych z wiskozowo-poliestrowych mieszankowych przędz rotorowych. Jako wielkości wejściowe przyjęto procentowy udział włókien w mieszankach splotu. Zastosowano konstrukcję sympleksu dla określenia kombinacji stosunku składników przędzy mieszankowej. Wyprodukowano trzy rodzaje dzianin przy użyciu rożnych mieszanek przędz, utworzono model regresji zawierający dwa składniki mieszanki i jedną zmienną procesu – długość splotu dziewiarskiego. Przeprowadzono analizę statystyczną przy wykorzystaniu programu Design-Expert. Uzyskano bardzo dobrą zgodność pomiędzy wartościami przewidywanymi i pomierzonymi, współczynnik korelacji wynosił 0.983.

Tagi:

knitted fabric, fabric structure, bagging, experimental design, blended yarns.

Cytowanie:

Hasani H, Hassan Zadeh S. Regression Model for the Bagging Fatigue of Knitted Fabrics Produced from Viscose/Polyester Blended Rotor Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 4(93): 67-71.

Opublikowano w numerze nr 4 (93) / 2012, strony 67–71.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook