Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (93) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Odprężenie pofałdowań tkanin lnianych z wprowadzonymi superelastycznymi drutami posiadającymi pamięć kształtu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zbadano możliwość zastosowania superelastycznych stopów z pamięcią kształtu dla poprawy odprężalności pofałdowań tkanin lnianych. Wykorzystano trzy rodzaje hybrydowych przędz z rdzeniem metalowym i oplotem włóknistym. Otrzymane przędze hybrydowe wprowadzano
do tkaniny zarówno w kierunku osnowy jak i wątku. Odprężalność pofałdowań badano w stanie suchym i mokrym oraz porównano z odprężalnością tkanin czysto lnianych. Stwierdzono wyraźną poprawę dla tkanin z użyciem wszystkich włókien hybrydowych. Istotnie statystyczne różnice stwierdzono pomiędzy tkaninami, w których zastosowano poszczególne rodzaje przędz hybrydowych. Dodatkowo zbadano właściwości tkanin przy zginaniu, ale nie wykazano istotnych korelacji pomiędzy nimi a odprężalnością pofałdowań.

Tagi:

superelastic SMA wires, hybrid yarns, wrinkle recovery angle.

Cytowanie:

Vasile S, Ciesielska-Wróbel IL, Van Langenhove L. Wrinkle Recovery of Flax Fabrics with Embedded Superelastic Shape Memory Alloys Wires. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 4(93): 56-61.

Opublikowano w numerze nr 4 (93) / 2012, strony 56–61.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook