Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (93) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Pomiar rozprzestrzeniania strefy zwilżonej za pomocą automatycznej analizy obrazu

Research and development

Autorzy:

 • Raja D.
  Department of Fashion Technology, Sona College of Technology, Salem, India
 • Koushik C. V. (j/w)
 • Ramakrishnan G.
  Department of Textile Technology, Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, India
 • Subramaniam Venkatraman
  Department of Textile Technology, Jaya Engineering College, Chennai, India
 • Ramesh Babu V.
  Department of Textile Technology, Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, India

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opracowano nową metodę określania rozprzestrzeniania się wody na tkaninie w funkcji czasu. Zastosowano kamerę cyfrową oraz zautomatyzowano proces analizy obrazów, stosując algorytm umożliwiający eliminację tła w sygnale podstawowym. Uzyskano pozytywne rezultaty w sytuacji kiedy komercyjne programy nie spełniły swojego zadania. Szybkość obliczeń i dokładność określania powierzchni zwiększono przez zastosowanie 32 bitowego procesora. Badano rozprzestrzenianie się kropli wody w tkaninach wykonanych z przędz obrączkowych klasycznych i kompaktowych. Stwierdzono, że masa liniowa przędzy oraz jej struktura wpływają istotnie na rozprzestrzenianie się cieczy.

Tagi:

comfort, liquid transport, wetting, spreading, in-plane wicking, image processing

Cytowanie:

Raja D, Koushik CV, Ramakrishnan G, Subramaniam V, Ramesh Babu V. Measuring In-Plane Liquid Spread in Fabric Using an Embedded Image Processing Technique. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 4(93): 72-76.

Opublikowano w numerze nr 4 (93) / 2012, strony 72–76.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook