Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (93) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kompatybilizacja stopów mieszanek polipropylenowo-poliamidowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W przypadku kiedy polimery mające ulec zmieszaniu nie są kompatybilne stosuje się środki pomocnicze zwane kompatybilizatorami. Często stosuje się kompatybilizatory oparte na polimerach blokowych lub szczepionych. W artykule omówiono mieszanie polipropylenu z poliamidem z zastosowaniem szczepionych lub blokowych poliolefin.

Tagi:

polypropylene, polyamide, blend, compatibiliser.

Cytowanie:

Krištofič M, Ujhelyiová A. Compatibilisation of PP/PA Blends.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 4(93): 30-36.

Opublikowano w numerze nr 4 (93) / 2012, strony 30–36.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook