Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (93) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Aparat do pomiarów właściwości zmęczeniowych przy zginaniu wysoko-sprawnych włókien polietylenowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opracowano metodę oceny wytrzymałości zmęczeniowej włókien polietylenowych przy zginaniu. Przewidziano możliwość badania włókien przy rożnym obciążeniu wstępnym, kącie zginania i temperaturze. Przeprowadzono próby badania włókien polietylenowych w różnych temperaturach i przy rożnym kącie zginania. Stwierdzono, że naprężenie zginające zmienia się okresowo podczas cyklicznego procesu zginania. Stwierdzono również, że wstępne naprężenie oraz kąt zginania mają istotny wpływ na wytrzymałość zmęczeniową badanych włókien. Kamerę CCD zastosowano dla obserwacji morfologii przełomu zmęczeniowego włókien, pozwalającego na identyfikację mechanizmu przełomu. Stwierdzono wyraźny wpływ temperatury, w której przeprowadzano próby.

Tagi:

HPPE fibre, bending fatigue, apparatus, fracture morphology, temperatures

Cytowanie:

Cai G, Shi X, Yu W. Apparatus for Measuring the Bending Fatigue Properties of High Performance Polyethylene Fibre. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 4(93): 37-40.

Opublikowano w numerze nr 4 (93) / 2012, strony 37–40.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook