Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer 6 (96)
AAA     ENG | POL

Numer 6B (96) / 2012

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora

List od Redakcji

Autorzy: Mac Bogdan

  więcej »

| Strona 2

Biokompozyty przeszłość i przyszłość

Autorzy: Błędzki Andrzej K., Błędzki Andrzej K., Jaszkiewicz Adam, Urbaniak Magdalena, Urbaniak Magdalena, Stankowska-Walczak Dobrosława

Due to the increasing environmental awareness nowadays biocomposites are becoming as important and prevalent materials as they were centuries ago. The development of high-performance engineering products made from natural resources is increasing worldwide. Natural fibre composites have become more...   więcej »

| Strony 15–22

Badania i rozwój

Antybakteryjne włókna chitozanowe zawierające nanocząstki srebra

Autorzy: Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz, Dymel Marzena, Sobczak Serafina, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, Krucińska Izabella

W artykule opisano metodę otrzymywania i właściwości odcinkowych włókien
chitozanowych zawierających nanocząstki srebra. Podczas przygotowania roztworu przędzalniczego z chitozanu krewetkowego, wprowadzono koloidalny wodny roztwór nanocząstek srebra metalicznego o rozdrobnieniu 50-60 nm w otoczce ochronnej PVA, a...   więcej »

| Strony 24–31

Włókna chitozanowe modyfikowane kolagenem jako rusztowanie do namnażania komórek

Autorzy: Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz, Brzoza-Malczewska Kinga, Święszkowski Wojciech

W artykule przedstawiono sposób wytwarzania, metodą mokrą, włókien chitozanowych modyfikowanych kolagenem (Chit/Col) z roztworów chitozanowo-kolagenowych przydatnych do budowy rusztowań komórkowych (scaffolds). Stosowano roztwory chitozanu o stężeniu do 5,21% w wodnym 3.0% kwasie octowym zawierające glicerynę, które...   więcej »

| Strony 32–39

Badania procesu wytwarzania mikro- i nanowłókien celulozowych
ze słomy konopnej z wykorzystaniem kompleksu celulolitycznego
z Aspergillus niger

Autorzy: Kazimierczak Janusz, Bloda Arkadiusz, Wietecha Justyna, Ciechańska Danuta, Antczak Tadeusz

Mikro- i nanowłókna celulozowe zostały wytworzone na bazie masy celulozowej otrzymanej w wyniku wstępnej obróbki termo-mechanicznej i chemicznej słomy konopnej. Izolacja mikro- i nanowłókien była przeprowadzona przy wykorzystaniu obróbki enzymatycznej z zastosowaniem kompleksu celulolitycznego z Aspergillus...   więcej »

| Strony 40–43

 Elektroprzędzenie materiałów włóknistych o uszeregowanych włóknach na wewnętrznej szybko obracającej się powierzchni stożkowej

Autorzy: Tomaszewski Wacław, Kudra Michał, Ciechańska Danuta, Szadkowski Marek, Gutowska Agnieszka

W artykule przedstawiono nowy sposób wytwarzania mat włóknistych o uszeregowanych mikro- i nano-włóknach techniką elektroprzędzenia, wykorzystujący szybkoobrotowy kosz filtracyjny w odpowiednio dostosowanej komercyjnej sokowirówce odśrodkowej jako elektrodę odbiorczą. Metodą tą uzyskano materiały włókniste z polilaktydu (PLA)...   więcej »

| Strony 44–51

Wytwarzanie mikrowłókien celulozowych technikami elektroprzędzenia i melt-blown z roztworów NMMO

Autorzy: Tomaszewski Wacław, Kudra Michał, Szadkowski Marek

Do badań możliwości wytwarzania materiałów włóknistych z cienkich włókien celulozowych zastosowano techniki elektroprzędzenia i rozdmuchu powietrznego z użyciem gorącego powietrza (melt-blown). Próby wytwarzania przeprowadzono wykorzystując roztwory przędzalnicze o stężeniu 3 wt% i 6 wt% celulozy w...   więcej »

| Strony 52–57

Wpływ parametrów procesu rozciągania na właściwości włókien z PLA formowanych metodą stopową

Autorzy: Twarowska-Schmidt Krystyna

Obiektem badan były włókna z PLA typu 6201 D (Nature Works), wytworzone w skali doświadczalnej w klasycznym dwuetapowym procesie, obejmującym przędzenie z szybkościami poniżej 1200 m/min oraz rozciąganie. Rozpatrywano modelowe procesy rozciągania, w których zmieniano parametry...   więcej »

| Strony 58–63

Włókniny o właściwościach
magazynowania ciepła oparte
na włóknach polipropylenowych
modyfikowanych parafiną

Autorzy: Tomaszewski Wacław, Twarowska-Schmidt Krystyna, Moraczewski Andrzej, Kudra Michał, Szadkowski Marek, Pałys Beata

Bazując na włóknach ciągłych uzyskanych techniką przędzenia stopowego z polipropylenu (PP) modyfikowanego parafiną jako czynnikiem PCM (Phase Change Material) wytworzono, technikami włókienniczymi, serię włóknin o różnych właściwościach mechanicznych i termicznych. Czynnik PCM nie jest zamknięty w...   więcej »

| Strony 64–69

Określenie wpływu temperatury formowania na właściwości włóknin spun-bonded wytworzonych z PBSA

Autorzy: Lichocik Małgorzata, Krucińska Izabella, Ciechańska Danuta, Puchalski Michał

W artykule przedstawiono badania wpływu temperatury formowania na właściwości mechaniczne i strukturę włóknin otrzymywanych z biodegradowalnego poliestru alifatycznego (nazwa handlowa Bionolle). Włókniny wyprodukowano metodą spun-bonded na instalacji laboratoryjnej IBWCh. Ocenione zostały podstawowe parametry polimeru, które służyły...   więcej »

| Strony 70–76

Biodegradowalne półmaski filtrujące do ochrony układu oddechowego

Autorzy: Krucińska Izabella, Strzembosz Wiktor, Majchrzycka Katarzyna, Brochocka Agnieszka, Sulak Konrad

Opracowano konstrukcję półmaski filtrującej chroniącej układ oddechowy i sprawdzono możliwość wykorzystania trzech rodzajów włóknin biodegradowalnych spełniających różne funkcje w procesie zatrzymywania zanieczyszczeń. Zastosowano klasyczną włókninę igłowaną do filtracji wstępnej, wysokoskuteczną włókninę melt-blown do filtracji właściwej i...   więcej »

| Strony 77–83

Metoda wytwarzania biodegradowalnych kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych o polepszonej barwie

Autorzy: Dutkiewicz Sławomir, Wesołowski Jacek, Chojnacki Dawid, Ciechańska Danuta

Metodą polikondensacji w stanie stopionym otrzymano grupę biodegradowalnych kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych (BAAC). Syntezę prowadzono z udziałem niewielkiej ilości soli metali alkalicznych otrzymując znaczną poprawę barwy kopoliestrów rejestrowaną w systemie L*, a*, b. Na podstawie współrzędnych trójchromatycznych X,...   więcej »

| Strony 84–88

Efekty procesu sztucznego starzenia biodegradowalnych włóknin z PLA wytworzonych techniką spunbonded w aspekcie ich zastosowania w rolnictwie

Autorzy: Sztajnowski Sławomir , Krucińska Izabella, Sulak Konrad, Puchalski Michał, Wrzosek Henryk, Bilska Jadwiga

W pracy zbadano efekty sztucznego starzenia włóknin z polilaktydu (PLA) wytworzonych techniką spun-bonded w aspekcie ich zastosowania w rolnictwie. Włókniny stabilizowano w procesie wytwarzania na kalandrze w temperaturach od 60 °C do 110 °C. Proces sztucznego...   więcej »

| Strony 89–95

Włókniny kompozytowe z udziałem keratyny (z piór kurzych) o właściwościach barierowych

Autorzy: Wrześniewska-Tosik Krystyna, Szadkowski Marek, Marcinkowska Marzanna, Pałczyńska Michalina

Celem badań było otrzymanie włóknin kompozytowych przez połączenie piór drobiowych z włóknami syntetycznymi (PES, PP) metodą papierniczą. Okazało się, że możliwe jest wytworzenie takich włóknin metodą papierniczą w środowisku wodnym. W artykule przedstawiono właściwości sorpcyjne, mechaniczne...   więcej »

| Strony 96–100

Mata do usuwania zanieczyszczeń
ropopochodnych

Autorzy: Wrześniewska-Tosik Krystyna, Marchut-Mikołajczyk Olga, Mik Tomasz, Wieczorek Dorota, Pałczyńska Michalina

Celem badań było otrzymanie maty włóknistej do usuwania wycieków substancji ropopochodnych Mata włóknista do usuwania ropopochodnych zanieczyszczeń składającej się z warstwy aktywnej zbudowanej z rozdrobnionych piór drobiowych, umieszczonej między dwiema warstwami hydrofobowego materiału z PP, lub...   więcej »

| Strony 101–106

Biomodyfikacja powierzchni siatek chirurgicznych przeznaczonych do zaopatrywania przepuklin

Autorzy: Ciechańska Danuta, Kazimierczak Janusz, Wietecha Justyna, Rom Monika

W artykule przedstawiono sposób wytwarzania kompozytowych makroporowatych siatek chirurgicznych Makroporowate siatki, o właściwościach mechanicznych zbliżonych do anatomii brzucha i masie powierzchniowej obniżonej w stosunku do konwencjonalnej (masa powierzchniowa poniżej 80 g/m2, rozmiar mikro-porów powyżej 1 mm2,...   więcej »

| Strony 107–114

Opracowanie modelu protezy nerwu
obwodowego z polimeru naturalnego

Autorzy: Kucharska Magdalena, Niekraszewicz Antoni, Kardas Iwona, Marcol Wiesław, Larysz-Brysz Magdalena, Lewin-Kowalik Joanna

W pracy przedstawiono badania prowadzące do opracowania modelu protezy nerwu obwodowego. Proteza zbudowana jest z wielokanałowego rdzenia o średnicy od 2 do 5 mm wytworzonego metodą liofilizacji i osadzonego w tulei polimerowej. Rdzeń protezy wytworzono z...   więcej »

| Strony 115–120

Badania przyspieszonego starzenia implantowalnych, ultra lekkich, dzianych wyrobów medycznych modyfikowanych powierzchniowo plazmą nisko temperaturową – Część 1. Wpływ na właściwości fizyczne

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Gutowska Agnieszka, Pałys Beata, Cichecka Magdalena, Kostanek Krzysztof, Wilbik-Hałgas Bożena, Kowalski Krzysztof, Kopias Kazimierz, Krucińska Izabella

Celem prowadzonych badań była walidacja wpływu przyspieszonego starzenia na fizyczne właściwości nowo opracowanej konstrukcji ultralekkich, trójwymiarowych dzianych implantów poddanych jednostronnej modyfikacji nisko temperaturową plazmą w obecności niskocząsteczkowego związku fluoroorganicznego. Ocenie poddano wybrane kluczowe z punktu widzenia...   więcej »

| Strony 121–127

Aspekty charakterystyki chemicznej substancji wymywalnych z ultralekkich dzianin o potencjalnym zastosowaniu jako implantowalne wyroby medyczne stosowane w urologinekologii i chirurgii ogólnej

Autorzy: Jóźwicka Jolanta, Gzyra-Jagieła Karolina, Struszczyk Marcin H., Gutowska Agnieszka, Ciechańska Danuta, Krucińska Izabella

Artykuł przedstawia innowacyjne ultra-lekkie implanty włókiennicze w postaci dzianiny z przeznaczeniem na implanty do potencjalnego zastosowania w urologinekologii i chirurgii ogólnej (procedury zaopatrywania przepuklin nietrzymania moczu u kobiet i plastyki pochwy). Badano własności?? charakterystyki substancji wymywalnych...   więcej »

| Strony 128–134

Badania czystości chemicznej biodegradowalnych włókien z PLA przeznaczonych na wyroby medyczne

Autorzy: Jóźwicka Jolanta, Gzyra-Jagieła Karolina, Gutowska Agnieszka, Twarowska-Schmidt Krystyna, Ciepliński Maciej

Przeprowadzono badania czystości chemicznej biodegradowalnych włókien wytworzonych z poli(D,L-laktydu mlekowego) – PLA z naniesionymi w procesie przędzenia różnymi rodzajami preparacji. Przygotowane wyciągi wodne z włókien wytworzonych z PLA poddano ocenie w zakresie podstawowych parametrów czystości chemicznej:...   więcej »

| Strony 135–141

Prototypy opatrunków o strukturze włóknistej i quasi-włóknistej w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania

Autorzy: Kucharska Magdalena, Struszczyk Marcin H., Cichecka Magdalena, Brzoza-Malczewska Kinga, Wiśniewska-Wrona Maria

Przedmiotem artykułu jest ocena krytycznych parametrów użytkowych i parametrów charakteryzujących bezpieczeństwo wybranych prototypów materiałów opatrunkowych o strukturach włóknistych, quasi-włóknistych i hybrydowych, opracowanych w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh). Sterylne specjalistyczne materiały opatrunkowe zostały poddane ocenie...   więcej »

| Strony 142–148

Badania właściwości użytkowych biokompozytów polimerowych w formie filmu stosowanych do leczenia odleżyn

Autorzy: Wiśniewska-Wrona Maria, Pałys Beata, Bodek Kazimiera Henryka

W pracy przedstawiono badania związane z opracowaniem kompleksowego materiału opatrunkowego w postaci filmu, wytworzonego na bazie trzech biopolimerów: chitozanu, alginianu sodowego i alginianu sodowo-wapniowego, z udziałem środka przeciwbólowego. Opracowany materiał opatrunkowy ma postać filmu. Do przygotowanego...   więcej »

| Strony 149–153

Badanie struktury nadcząsteczkowej i morfologii chitozanu stosowanego do wytwarzania włóknin opatrunkowych

Autorzy: Brzoza-Malczewska Kinga, Janicki Jarosław, Ślusarczyk Czesław, Biniaś Włodzimierz, Malczewski Grzegorz

Praca dotyczy selekcji soli chitozanu dla łączenia optymalnych warstw włókninowych struktur opatrunków medycznych. Jako włókninę stosowano runo z włókien wiskozowych i polipropylenowych. W artykule przedstawiono badania dotyczące otrzymywania włóknin z runa włókninowego z udziałem modyfikowanych soli...   więcej »

| Strony 154–159

Wyodrębnianie galaktoglukomannanów (GGM) z krajowych odmian drzew iglastych

Autorzy: Kopania Ewa, Milczarek Sławomir, Bloda Arkadiusz, Wietecha Justyna, Wawro Dariusz

W artykule przedstawiono sposób wyodrębniania galaktoglukomannanów z drzew iglastych: świerku i modrzewia. Galaktoglukomannany (GGM) wyodrębniono z trocin drzewnych krajowych odmian świerku i modrzewia z zastosowaniem obróbki termicznej i enzymatycznej w środowisku wodnym. Wyodrębnione GGM (w zależności...   więcej »

| Strony 160–166

Badania nad wyodrębnianiem włókien celulozowych z jednorocznych odpadowych surowców roślinnych

Autorzy: Kopania Ewa, Wietecha Justyna, Ciechańska Danuta

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wyodrębniania celulozowych składników włóknistych z różnych biomasowych surowców roślinnych między innymi: słomy rzepaku, słomy konopnej, a także słom lnianych. Badane surowce roślinne charakteryzowały się zróżnicowanym składem chemicznym pod względem zawartości...   więcej »

| Strony 167–172

Właściwości i sposoby zagospodarowania odpadów z produkcji mas włóknistych i papieru

Autorzy: Janiga Michał, Michniewicz Małgorzata, Stufka-Olczyk Jadwiga

W przemyśle celulozowo-papierniczym powstają znaczne ilości odpadów biomasowych, które w przypadku ich usuwania na składowisko stanowią duże obciążenie dla środowiska. Odpady te mogą znaleźć zastosowanie jako surowiec w produkcji różnego rodzaju paliw i produktów, a także...   więcej »

| Strony 173–178

Badania wpływu produktów biorozkładu polimeru PBSA (bionolle) i włókniny na strukturę mikrobiologiczną środowiska glebowego

Autorzy: Lichocik Małgorzata, Owczarek Monika, Miros Patrycja, Guzińska Krystyna, Gutowska Agnieszka, Ciechańska Danuta, Krucińska Izabella, Siwek Piotr

W ostatnich dekadach ważnym kierunkiem badań jest opracowanie takich materiałów, które będą ulegały całkowitemu rozkładowi w bardzo krótkim czasie, a produkty ich biodegradacji będą przyjazne środowisku. Gleba jest źródłem wielu mikroorganizmów charakteryzujących się różnymi właściwościami biochemicznymi....   więcej »

| Strony 179–185

Badania czystości mikrobiologicznej opakowań przeznaczonych do żywności wykonanych z papieru i tektury

Autorzy: Guzińska Krystyna, Owczarek Monika, Dymel Marzena

Papier stanowi jeden z podstawowych surowców do wytwarzania opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością. Drobnoustroje obecne w papierze lub tekturze mogą spowodować szkodliwe następstwa dla konsumentów jeśli mają możliwość przemieszczania się z opakowania do produktu spożywczego....   więcej »

| Strony 186–190

Degradacja ligniny w wyniku działania ozonem (AOP) oraz wpływ na późniejszą biodegradację

Autorzy: Michniewicz Małgorzata, Stufka-Olczyk Jadwiga, Milczarek Anna

Celem badań było sprawdzenie możliwości zastosowania ozonu i procesów pogłębionego utleniania (AOP) do degradacji i usunięcia związków ligninowych z roztworów wodnych oraz określenie wymaganej dawki ozonu. Ponadto przeprowadzono badania wpływu pogłębionego utleniania na dalszą biologiczną destrukcję...   więcej »

| Strony 191–196

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook