Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (96) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Włókniny o właściwościach
magazynowania ciepła oparte
na włóknach polipropylenowych
modyfikowanych parafiną

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Bazując na włóknach ciągłych uzyskanych techniką przędzenia stopowego z polipropylenu (PP) modyfikowanego parafiną jako czynnikiem PCM (Phase Change Material) wytworzono, technikami włókienniczymi, serię włóknin o różnych właściwościach mechanicznych i termicznych. Czynnik PCM nie jest zamknięty w kapsułkach i tworzy strukturę „islands on the sea” we włóknach PP. Sposób ten umożliwia wprowadzenie większych ilości czynnika aktywnego do włókien niż w przypadku kapsułek, a włóknina wytworzona z takich włókien zachowuje wysoki opór termiczny. Udział masowy wprowadzonej parafiny do włókien PP był od 10 do 30 % wag., przy czym poziom 20 %wag. okazał się obecnie najbardziej dogodny ze względu na właściwości termiczne i zdolność do przerobu. W celu ograniczenia możliwości sklejania się włókien w podwyższonych temperaturach wytworzono włókniny z mieszanin włókien PP modyfikowanych parafiną i standardowych o różnych ich udziałach. Zakres aktywności termicznej determinowany typem zastosowanej parafiny oceniono na około 30÷60 °C. Zdolność akumulacji ciepła przez włókniny, wywołana przemianami fazowymi w PCM, była w zakresie 3,6 ÷ 19,4 kJ/m2 przy współczynniku TRF odpowiednio od 0,8 do 0,4.

Tagi:

PCM, PCM fibres, PCM nonwoven, TRF coefficient, paraffin.

Cytowanie:

Tomaszewski W, Twarowska-Schmidt K, Moraczewski A. Kudra M, Szadkowski M, Pałys B. Nonwoven with Thermal Storage Properties Based on Paraffin – Modified Polypropylene Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6B (96): 64-69.

Opublikowano w numerze nr 6B (96) / 2012, strony 64–69.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook