Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (96) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości i sposoby zagospodarowania odpadów z produkcji mas włóknistych i papieru

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W przemyśle celulozowo-papierniczym powstają znaczne ilości odpadów biomasowych, które w przypadku ich usuwania na składowisko stanowią duże obciążenie dla środowiska. Odpady te mogą znaleźć zastosowanie jako surowiec w produkcji różnego rodzaju paliw i produktów, a także jako paliwo z biomasy w procesach bezpośredniego spalania z odzyskiem energii. Przeprowadzono badania właściwości fizycznych i chemicznych różnych strumieni odpadów biomasowych z produkcji mas włóknistych i papieru, które Badania te wykazały, że w większości przypadków parametry suchych odpadów nie odbiegają od właściwości węgla brunatnego, a nawet kamiennego. W stanie nieprzetworzonym wadą tego typu paliw jest duża zawartość w nich wody, którą dla uzyskania pełnej wartości opałowej paliwa należy usunąć. Wada ta może zostać jednak wyeliminowana po dopracowaniu alternatywnych do dla spopielania technik odzysku energii. Techniki te dostępne dla innych rodzajów odpadów są obecnie w fazie dostosowania do potrzeb przetwarzania odpadów papierniczych. W ramach badań, obok wykonania oznaczeń właściwości fizykochemicznych odpadów, wykonano identyfikację metod odzysku energii lub substancji - stosowanych obecnie i stwarzających potencjalne możliwości zastosowania w niedalekiej przyszłości.

Cytowanie:

Janiga M., Michniewicz M, Stufka-Olczyk J. Properties and Possible Utilization of Waste Generated in the Production of Fibrous Pulp. and Paper. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6B (96): 173-178.

Opublikowano w numerze nr 6B (96) / 2012, strony 173–178.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook