Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (96) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Opracowanie modelu protezy nerwu
obwodowego z polimeru naturalnego

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przedstawiono badania prowadzące do opracowania modelu protezy nerwu obwodowego. Proteza zbudowana jest z wielokanałowego rdzenia o średnicy od 2 do 5 mm wytworzonego metodą liofilizacji i osadzonego w tulei polimerowej. Rdzeń protezy wytworzono z mikrokrystalicznego chitozanu (MKCh), natomiast tuleję stanowi błona uzyskana z resorbowalnego kopolimeru poli(DL-laktyd-ko-glikolid). Opracowany biomateriał poddano ocenie przydatności w warunkach in vivo z wykorzystaniem zwierząt.

Tagi:

biopolymers, peripheral nerve, prosthesis, chitosan.

Cytowanie:

Kucharska M, Niekraszewicz A, Kardas I, Marcol W, Właszczuk A , Larysz-Brysz M, Lewin-Kowalik J. Developing a Model of Peripheral Nerve Graft Based on Natural Polymers. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6B (96): 115-120.

Opublikowano w numerze nr 6B (96) / 2012, strony 115–120.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook