Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (96) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Mata do usuwania zanieczyszczeń
ropopochodnych

Research and development

Autorzy:

 • Wrześniewska-Tosik Krystyna
  Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, Łódź, Poland
 • Marchut-Mikołajczyk Olga
  Institute of Technical Biochemistry, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Mik Tomasz
  Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, Łódź, Poland
 • Wieczorek Dorota
  Institute of Technical Biochemistry, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Pałczyńska Michalina
  Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem badań było otrzymanie maty włóknistej do usuwania wycieków substancji ropopochodnych Mata włóknista do usuwania ropopochodnych zanieczyszczeń składającej się z warstwy aktywnej zbudowanej z rozdrobnionych piór drobiowych, umieszczonej między dwiema warstwami hydrofobowego materiału z PP, lub PES w postaci włókniny, dzianiny lub siatki. Mata taka charakteryzuje się doskonałą sorpcją substancji ropopochodnych, selektywnością (sorpcja cieczy niemieszających się z wodą) oraz niezatapialnością nawet w stanie najwyższego nasycenia maty. Pióra drobiowe zastosowane jako pochłaniacz ropy okazały się bardzo skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody. Oprócz właściwości sorpcyjnych, w artykule przedstawiono możliwości biologicznej utylizacji zanieczyszczeń ropopochodnych osadzonych na piórach.

Tagi:

mat, chicken feather, oil spills, bioremediation.

Cytowanie:

Wrześniewska-Tosik K, Marchut-Mikołajczyk O, Mik T, Wieczorek D, Pałczyńska M. Mats for Removing Technical Oil Contamination.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6B (96): 101-106.

Opublikowano w numerze nr 6B (96) / 2012, strony 101–106.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook