Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (96) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania czystości mikrobiologicznej opakowań przeznaczonych do żywności wykonanych z papieru i tektury

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Papier stanowi jeden z podstawowych surowców do wytwarzania opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością. Drobnoustroje obecne w papierze lub tekturze mogą spowodować szkodliwe następstwa dla konsumentów jeśli mają możliwość przemieszczania się z opakowania do produktu spożywczego. Przepisy prawne jedynie ogólnie określają wymagania odnośnie skażenia mikrobiologicznego podając, że papier i tektura powinny być odpowiedniej jakości mikrobiologicznej. Celem pracy było zbadanie poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych w różnego rodzaju papierowych i tekturowych materiałach opakowaniowych do żywności. Przeprowadzono badania czystości mikrobiologicznej opakowań z tektury i papieru trzema metodami: rozwłókniania, zalewania agarem oraz metodą wymazową. Wykazano, że metoda rozwłókniania jest najlepsza do badania stężenia drobnoustrojów w próbkach papieru i tektury. W części badanych opakowań oznaczono wysoki poziom skażenia co, przy braku jednoznacznych kryteriów, może budzić uzasadnione wątpliwości czy taki produkt kwalifikuje się jako odpowiedni do kontaktu z żywnością. co do kwalifikacji takiego produktu jako odpowiedniego do kontaktu z żywnością.

Cytowanie:

Guzińska K, Owczarek M, Dymel M. Investigation in the Microbiological Purity of Paper and Board Packaging Intended for Contact with Food.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6B(96): 186-190.

Opublikowano w numerze nr 6B (96) / 2012, strony 186–190.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook