Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (96) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Antybakteryjne włókna chitozanowe zawierające nanocząstki srebra

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule opisano metodę otrzymywania i właściwości odcinkowych włókien
chitozanowych zawierających nanocząstki srebra. Podczas przygotowania roztworu przędzalniczego z chitozanu krewetkowego, wprowadzono koloidalny wodny roztwór nanocząstek srebra metalicznego o rozdrobnieniu 50-60 nm w otoczce ochronnej PVA, a następnie formowano włókna metodą mokrą. Omówiono także właściwości mechaniczne, elektryczne, morfologiczne, przeciwbakteryjne oraz strukturalne otrzymanych włókien. Włókna charakteryzowały się właściwościami bakteriobójczymi przy zawartości srebra powyżej 51 mg/kg. Zawartość nanocząstek srebra nie wpłynęła na wytrzymałość właściwą włókien chitozanowych natomiast analiza rozkładu mas cząsteczkowych włókien wykazała zmiany. Dokonano oceny wpływu warunków formowania na właściwości morfologiczne otrzymanych włókien stosując AFM. Badania rentgenograficzne WAXS wykazały wpływ warunków formowania na budowę nadcząsteczkową włókien.

Tagi:

chitosan fibres, nanosilver, mechanical properties, morphology, crystallinity
degree.

Cytowanie:

Wawro D, Stęplewski W, Dymel M, Sobczak S, Skrzetuska E, Puchalski M, Krucińska I. Antibacterial Chitosan Fibres with Content of Silver Nanoparticles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6B (96): 24-31.

Opublikowano w numerze nr 6B (96) / 2012, strony 24–31.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook