Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (96) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Metoda wytwarzania biodegradowalnych kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych o polepszonej barwie

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Metodą polikondensacji w stanie stopionym otrzymano grupę biodegradowalnych kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych (BAAC). Syntezę prowadzono z udziałem niewielkiej ilości soli metali alkalicznych otrzymując znaczną poprawę barwy kopoliestrów rejestrowaną w systemie L*, a*, b. Na podstawie współrzędnych trójchromatycznych X, Y, Z, obliczono indeks żółtości badanych próbek. Dodatkową poprawę barwy uzyskano naświetlając próbki polimerów promieniowaniem UV. Po naświetlaniu nie stwierdzono zmian w średnich masach molowych badanych kopoliestrów, stwierdzono natomiast niewielkie spadki wartości lepkości inherętnej.

Tagi:

biodegradable aliphatic-aromatic co-polyesters, colour parameters, yellowness index.

Cytowanie:

Dutkiewicz S, Wesołowski J, Chojnacki D, Ciechańska D. Method to Produce Biodegradable Aliphatic- Aromatic Co-Polyesters with Improved Colour. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6B(96): 84-88.

Opublikowano w numerze nr 6B (96) / 2012, strony 84–88.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook