Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (96) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie mikrowłókien celulozowych technikami elektroprzędzenia i melt-blown z roztworów NMMO

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Do badań możliwości wytwarzania materiałów włóknistych z cienkich włókien celulozowych zastosowano techniki elektroprzędzenia i rozdmuchu powietrznego z użyciem gorącego powietrza (melt-blown). Próby wytwarzania przeprowadzono wykorzystując roztwory przędzalnicze o stężeniu 3 wt% i 6 wt% celulozy w NMMO (tlenku N-metylo-N-morfoliny). Dobierając odpowiednio parametry przędzenia w obydwu technikach wytworzono laboratoryjne ilości materiałów włóknistych charakteryzujących się średnimi średnicami włókien w różnych próbach od 0.66µm do 10.6 µm przy elektroprzędzeniu i od 1.37 do 1.50 µm przy melt-blown, odpowiednio dla rosnących stężeń celulozy w roztworach przędzalniczych. Stwierdzono W badaniach SEM stwierdzono, że włókna celulozowe otrzymane obydwiema technikami mają zwykle nieregularny kształt i są często fragmentami połączone. Przy tym Jednocześnie przy elektroprzędzeniu zaobserwowano, że połączenie włókien cienkich i grubych może przyjąć oryginalną postać przypominającą ścieg krawiecki. W skrajnym przypadku odebrane włókna są zdeformowane i połączone ze sobą na tak dużej powierzchni, że tworzą formę folii z widocznymi już tylko ich fragmentami.

Tagi:

electrospinning, melt-blown, NMMO, cellulose, microfibres.

Cytowanie:

Tomaszewski W, Kudra M, Szadkowski M. Cellulose Microfibres Electrospun and Melt-blown from NNMO Solutions. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6B(96): 52-57.

Opublikowano w numerze nr 6B (96) / 2012, strony 52–57.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook