Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (95) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza potencjału polskiego rynku innowacyjnych produktów medycznych z włókien alginianowych ze szczególnym uwzględnieniem opatrunków alginianowych

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Czajkowski Tomasz
    Department of Material and Commodity Sciencs and Textile Metrology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Boguń Maciej (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł prezentuje analizę potencjału rynku w Polsce dla różnorodnych zastosowań produktów medycznych zrobionych z włókien alginianowych. Szczególny nacisk jest położony na opatrunki, jednak produkty związane z takimi zagadnieniami jak inżynieria tkankowa czy włókna alginianowe dla innych specjalistycznych zastosowań są również rozpatrywane. W artykule zaprezentowana jest analiza SWOT (Silne/Słabe strony, Możliwości/Zagrożenia – ang. Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) polskiego rynku dla produktów zrobionych z włókien alginianowych, a także porównanie cen różnych opatrunków wyprodukowanych z takich włókien, pewne przewidywania na przyszłość dla takich produktów w Polsce oraz analiza badań własnych autorów potencjału rynku dla specjalistycznych opatrunków alginianowych.

Tagi:

medical products, alginate fibres, wound dressings, Polish market

Cytowanie:

Czajkowski T, Boguń M. Analysis of the Polish Market Potential for Innovative Medical Products Made of Alginate Fibres, with Special Reference to Alginate Wound Dressings. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6A(95): 16-21.

Opublikowano w numerze nr 6A (95) / 2012, strony 16–21.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook