Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (95) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Antena tekstylna przeznaczona do pracy w systemach łączności osobistej – materiały i technologie

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przygotowano ciecz gęstniejącą pod wpływem ścinania (STF) i zbadano jej właściwości reologiczne. Tkaniny z włókien szklanych były nasycane roztworem STF/etanol dla przygotowania kompozytów. Morfologię kompozytów badano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej. Prowadzono quasi-statyczne badania na przebicie na tkaninach szklanych nienasączonych oraz na opracowanych kompozytach za pomocą noża o specjalnie zaprojektowanej konstrukcji. Niezależnie od testów porównawczych badano również mechanizm przebicia.

Tagi:

textile antenna, conducting fibres, nonwovens, composite textile materials,
e-textiles, smart clothes.

Cytowanie:

Januszkiewicz Ł, Hausman S, Kacprzak T, Michalak M, Krucińska I, Bilska J. Textile Antenna for Personal Radio Communications System – Materials and Technology. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6A(95): 129-133.

Opublikowano w numerze nr 6A (95) / 2012, strony 129–133.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook