Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (91) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza i projektowanie zestawu filierowego o dużej szerokości dla przędzenia typu melt-blown

Research and development

Autorzy:

  • Meng Kai
    College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, Suzhou, P. R. China
  • Wang Xin Hou
    College of Textiles, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Chen Qing Guan
    College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, Suzhou, P. R. China

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zestawy filierowe o dużej szerokości służą do dystrybucji stopu polimeru przędzalniczego w sposób zapewniający równomierny przepływ stopu przez poszczególne otwory filier. Artykuł omawia analizę i projektowanie szerokich zestawów filierowych poprzez kombinacje pojedynczych filier. Optymalizację konstrukcji wykonano poprzez obliczenia numeryczne. W efekcie dwa zestawy filierowe o dużej szerokości zostały połączone w jedną sumaryczną konstrukcję. Satysfakcjonujący współczynnik wartości wariancji uzyskano poprzez ustalenie odpowiedniego punktu połączenia obydwóch części. Wynik obliczeń potwierdził słuszność przyjętej koncepcji.

Tagi:

melts blowing process, coat-hanger die, optimal design, simulations.

Cytowanie:

Meng, K.; Wang, X. H.; Chen Q. G. Analysis and Design of a Broad-Width Coat-Hanger Die in the Melt Blowing Process. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 2(91), 44-47.

Opublikowano w numerze nr 2 (91) / 2012, strony 44–47.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook