Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (91) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

wyrobów włókienniczych. Ocena wyglądu w oparciu o analizę obrazu

Research and development

Autorzy:

  • Xin Binjie
    College of Fashion, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai, P. R. China
  • Li Yanmei (j/w)
  • Qiu Jianxin (j/w)
  • Liu Yan
    Institute of Textile & Clothing, Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł przedstawia opracowanie nowej metody modelowania tekstury płaskich wyrobów włókienniczych, opartej na analizie obrazu, mającej służyć do obiektywnej oceny jakości włóknin polarowych. Analiza z zastosowaniem rachunku macierzowego pozwala na ilościowy opis wyglądu powierzchni materiału; system z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
pozwala na modelowanie zależności pomiędzy poszczególnymi właściwościami, a końcową oceną wyglądu włókniny polarowej. Wyniki eksperymentalne wskazują dobrą korelację pomiędzy przewidywanym wyglądem włókniny, a rzeczywiście uzyskanym oraz możliwość stworzenia układu zastępującego oko ludzkie i mózg.

Tagi:

co-occurrence matrix, fabric appearance, image analysis, artficial intelligence.

Cytowanie:

Xin B, Li Y, Qiu J, Liu Y. Texture Modelling of Fabric Appearance Evaluation Based on Image Analysis. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 2(91): 48-52.

Opublikowano w numerze nr 2 (91) / 2012, strony 48–52.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook