Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (91) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nanotechnologia. Metody wytwarzania nanowłókien celulozowych

Sponsored Article

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Nanotechnologia należy ciągle do nowych, chociaż już w pełni ukształtowanych i coraz bardziej wykorzystywanych w życiu codziennym dziedzin nauki. Celuloza jest polimerem tanim, hydrofilowym, chiralnym i łatwym do modyfikacji chemicznych. Jest materiałem biodegradowalnym
i społecznie akceptowalnym. Wszystkie te cechy sprawiają, że celuloza
staje się atrakcyjnym zamiennikiem sztucznych tworzyw stosowanych jako wypełniacze czy wzmacniacze kompozytów. Polimer złożony z nanowłókien celulozowych, którego właściwości funkcjonalne determinowane są przez strukturę nanofibryli, nazywany jest nanocelulozą. W artykule omówiono metody wytwarzania nanoproduktów oraz zaprezentowano różne koncepcje wytwarzania nanowłókien z biomasy roślinnej.

Tagi:

nanotechnology, manufacturing nanofibres, cellulose nanofibres.

Cytowanie:

Szczęsna-Antczak M, Kazimierczak J, Antczak T. Nanotechnology - Methods of Manufacturing Cellulose Nanofibers. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 2(91): 8-12.

Opublikowano w numerze nr 2 (91) / 2012, strony 8–12.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook