Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (91) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Prototypy sensorów tekstylnych otrzymanych metodą druku filmoweg

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W prezentowanej pracy autorzy wykonali sensory tekstylne metodą druku filmowego z zastosowaniem nanorurek węglowych. Otrzymane sensory mają służyć do monitorowania zagrożeń w bezpośrednim kontakcie z ciałem. W tym celu została przeprowadzona modyfikacja dyspersji nanorurek węglowych o nazwie handlowej AquaCyl firmy Nanocyl dla nadania tekstyliom obok zwiększonego przewodnictwa elektrycznego również właściwości
bakteriostatycznych, niezwykle istotnych w przypadku biomateriałów. Przeprowadzona została ocena skuteczności czujników zarówno na bodźce mechaniczne, jak również na oddziaływanie bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Tagi:

textile sensors, screen printing, carbon nanotubes, breathing rate sensor.

Cytowanie:

Krucińska I, Skrzetuska E, Urbaniak-Domagała W. Prototypes of Carbon Nanotube-Based Textile Sensors Manufactured by the Screen Printing Method. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 2(91): 79-83.

Opublikowano w numerze nr 2 (91) / 2012, strony 79–83.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook