Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (91) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ etapów klasycznego bielenia lnu oraz procesu barwienia na
zmianę zawartości wybranych metali ciężkich we włóknach lnu

Research and development

Autorzy:

  • Matyjas-Zgondek Edyta
    Department of Man-Made Fibres and European Centre of Bio- and Nano-Technology, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
  • Szynkowska Małgorzata I.
    Institute of General and Ecological Chemistry, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
  • Pawlaczyk Aleksandra (j/w)
  • Rybicki Edward
    Department of Man-Made Fibres and European Centre of Bio- and Nano-Technology, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Surowe techniczne włókna lnu składają się w ponad 70% z celulozy, ponad 20% z hemicelulozy, pektyn i ligniny oraz 2,5% z wosków i tłuszczy i 3% z substancji białkowych. Substancje niecelulozowe stanowią spoiwo sklejające ze sobą poszczególne włókienka elementarne. Z uwagi na dużą zawartość substancji hydrofobowych surowe włókna lnu trudno zwilżają
się wodą, dlatego przed bieleniem i dalszą obróbką (barwienie, drukowanie) konieczne jest usunięcie z włókna składników hydrofobowych. Klasyczne bielenie tkanin lnianych jest procesem długotrwałym i obejmuje cztery cykle, z których każdy rozpoczyna się od procesu obgotowania w alkalicznej kąpieli. Do uzyskania pełnej bieli tkanin lnianych wymagane są
cztery cykle obgotowania i bielenia. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych metali ciężkich we włóknach lnu po kolejnych etapach klasycznego bielenia oraz barwienia. Zawartość metali ciężkich we włóknach lnu określono z zastosowaniem metod ilościowych (ICP-MS) oraz półilościowych (LA-ICP-MS). Oznaczono również zawartość metali ciężkich ekstrahowanych do sztucznego potu. Stwierdzono, że zawartość wybranych
metali ciężkich we włóknach lnu obniża się wraz z kolejno postępującymi etapami procesu klasycznego bielenia lnu. Zaobserwowano również istotny wpływ procesu kationoczynnego utrwalania wybarwień na obniżenie zawartości miedzi w ekstraktach.

Tagi:

flax, heavy metals content, ICP measurements, bleaching, dyeing.

Cytowanie:

Matyjas-Zgondek E, Szynkowska MI, Pawlaczyk A, Rybicki E. Influence of Bleaching Stages and Dyeing Process on Changes in a Selected Heavy Metal Content in Flax Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 2(91): 91-95.

Opublikowano w numerze nr 2 (91) / 2012, strony 91–95.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook