Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (91) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena możliwości regeneracji wybranych rodzajów mas makulaturowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy zaprezentowano porównanie skuteczności dwóch metod regeneracji makulatur (mielenia oraz usuwania frakcji drobnej) dla pięciu wybranych, modelowych mas makulaturowych. Kryteriami oceny były zdolność do odwadniania regenerowanej masy oraz właściwości wytrzymałościowe papieru wytworzonego z tej masy. Wyniki wskazują, że dla wszystkich badanych mas było możliwe zwiększenie ich zdolności papierotwórczej, przy czym wyższą efektywność uzyskiwano przy zastosowaniu operacji usuwania frakcji drobnej a następnie mielenia. Dalsza analiza wyników pokazała, że masy makulaturowe na bazie papierów mocnych wykazują wystarczająco wysoki potencjał papierotwórczy i w wielu przypadkach nie ma konieczności poddawania ich dodatkowej regeneracji. Natomiast zalecana jest regeneracja mas makulaturowych na bazie słabszych gatunków makulatury, choć nie zawsze jest uzasadnione ekonomicznie. Eksperymenty wykazały ponadto, że dobór optymalnej metody poprawy zdolności papierotwórczej jest kwestią indywidualną. Metoda prowadzenia tej operacji musi być dopasowana do konkretnego rodzaju przerabianej makulatury i do jej docelowego przeznaczenia.

Tagi:

recycled paper, fines, papermaking potential, regeneration, upgrading, recycled
pulp refining, dewatering, paper strength.

Cytowanie:

Olejnik K, Stanislawska A, Wysocka-Robak A, Przybysz P. Evaluation of the Possibilities of Upgrading the Papermaking Potential for Different Recycled Pulp Grades. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 2(91): 102-106.

Opublikowano w numerze nr 2 (91) / 2012, strony 102–106.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook