Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (91) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Fizyczne i chemiczne właściwości zróżnicowanych morfologicznie części włókien palmy cukrowej

Research and development

Autorzy:

 • Sahari Japar
  Laboratory of Advanced Materials and Nanotechnology, Institute of Advanced Technology, Serdang, Malaysia
 • Sahari Japar
  Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia
 • Sapuan S. M.
  Laboratory of Advanced Materials and Nanotechnology, Institute of Advanced Technology, Serdang, Malaysia
 • Sapuan S. M.
  Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia
 • Ismarrubie Z. N. (j/w)
 • Rahman M. Z. A.
  Department of Chemistry, Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W ostatnich lata zwraca się szczególną uwagę na zastosowanie włókien naturalnychw biokompozytach. Pień palmy cukrowej wykorzystywany jest powszechnie do uzyskiwania włókien mających zastosowanie w aplikacjach inżynierskich. Przeprowadzono badanie właściwości włókien pochodzących z różnych części pnia dla określenia możliwości ich zastosowania jako surowca używanego do wzmacniania kompozytów. Określono części pnia palmy wykazujące największą wytrzymałość właściwą na zerwanie rzędu 198 do
365 N/mm2, najwyższą zawartość celulozy rzędu 40 - 66% i absorpcję wody rzędu 133%. Fourierowską spektroskopie podczerwieni (FT-IR) zastosowano w celu wykrycia obecności grup funkcyjnych występujących we włóknach palmy cukrowej.

Tagi:

tensile properties, sugar palm, ijuk, bunch, trunk, frond.

Cytowanie:

Sahari J, Sapuan SM, Ismarrubie ZN, Rahman MZA. Physical and Chemical Properties of Different Morphological Parts of Sugar Palm Fibres.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 2(91): 21-24.

Opublikowano w numerze nr 2 (91) / 2012, strony 21–24.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook