Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer 1 (84)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (84) / 2011

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Badanie zmian w zarządzaniu produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia

Autorzy: Grandys Ewa

Na zarządzanie produkcją mają wpływ zmiany uwarunkowań egzo- i endogenicznych. Mimo to sterowanie procesem może zapewnić utworzona metoda badania ...   więcej »

| Strony 8–11

Logistyka jako strategia konkurencyjna. Cz. 1: Analiza przemysłu odzieżowego w aspekcie logistyki

Autorzy: Eryuruk Selin Hanife , Kalaoğlu Fatma, Baskak Murat

Przemysł odzieżowy jest jednym z najbardziej konkurencyjnych i przynoszącym największe dochody przemysłów na świecie. Jednakże, w ostatnich latach przemysł ten przeżywa trudności. Logistyka jest bardzo ważną strategią dla uzyskania konkurencyjnych korzyści dotyczących czasu, kosztów i satysfakcji klientów....   więcej »

| Strony 12–17

Badania i rozwój

Nowe komercyjne włókna - włókna bambusowe - ich struktura i właściwości

Autorzy: Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir , Wojciechowska Dorota

Włókna bambusowe zdobywają coraz większe zainteresowanie na rynkach światowych. Producenci informują, iż ich produkty wytwarzane są z naturalnych, ekologicznych materiałów oraz posiadają wiele wyjątkowych właściwości, charakterystycznych dla naturalnych włókien bambusowych. Istnieje wiele niejasności związanych z włóknami...   więcej »

| Strony 18–23

Modyfikacja włókien PA 6 przy użyciu bentoniutu, kloistytu i koncentratów kopoliamidów i bentonitu

Autorzy: Kristofič Michal, Ujhelyiová Anna, Vassová Iveta

Artykuł opisuje wytwarzanie i właściwości włókien PA 6 modyfikowanych dwoma typami montmorylonitu-czystym bentonitem11958 i kloistytem 15A, jak również koncentratami zawierającymi kopoliamidy i bentonit. Koncentraty były syntezowane przy zastosowaniu e-kaprolaktamu i dwóch komonomerów - soli nylonowej kwasu...   więcej »

| Strony 24–29

Model propagacji skrętu przędzy podczas przędzenia kompaktowego w rowku pneumatycznym

Autorzy: Zou ZhuanYong, Zou ZhuanYong, Guo YuFeng, Zheng ShaoMing , Cheng Long-Di , Liu ShiRui

Kompaktowe przędzenie w rowku pneumatycznym wykorzystuje siły powstające w rowku dla zagęszczania wiązek włókien w celu eliminacji trójkąta skrętu. Artykuł przedstawia i analizuje działanie momentów oporu skrętu i obrotowego przyczyniających się do propagacji skrętu. Wyniki badań...   więcej »

| Strony 30–33

Parametry wytrzymałościowe przędz bawełnianych łączonych podczas procesu przewijania

Autorzy: Rutkowski Jacek

W publikacji zawarto analizę parametrów wytrzymałościowych połączeń bezwęzłowych przędz bawełnianych o masach liniowych 20 tex i 25 tex wytworzonych w warunkach przemysłowych oraz laboratoryjnych. Przędze zostały przewinięte na przewijarce Schlafhorst Autoconer 338 a następnie dokonano oceny...   więcej »

| Strony 34–36

Porównanie właściwości nawoju z przędzy rotorowej i typu Vortex

Autorzy: Özdemir Halil, Ogulata R. Tugrul

W artykule przedstawiono wpływ zróżnicowanej struktury przędzy rotorowej i przędzonej w systemie Vortex na wysycenie kolorem barwionych nawojów. Dla prób przeznaczono przędze czesane o różnej masie liniowej, wykonane z tego samego surowca, przędzione obydwoma systemami, nawinięte na...   więcej »

| Strony 37–42

Automatyczny system analizy obrazu dla rozpoznawania defektów dzianin typu Spandex

Autorzy: Su Te-Li

Wykrywanie błędów dzianin oraz ich klasyfikacja są bardzo ważnymi czynnikami automatycznej oceny dzianin. Artykuł omawia najbardziej spotykane błędy dzianin typu Spandex takie jak np: oczka, zrywy, dziury, tłuste plamy, przebarwienia i zagniecenia. Najpierw określono macierz determinującą...   więcej »

| Strony 43–46

O pomiarach rezystancji skrośnej i powierzchniowej materiałów tekstylnych

Autorzy: Kacprzyk Ryszard

Wiele norm opisuje metody pomiaru rezystancji i rezystywności dla konkretnego materiału czy wyrobu. W przypadku materiałów tekstylnych obserwuje się występowanie ewolucji zarówno w zakresie definicji jak i technik pomiarowych w zakresie pomiaru ich rezystancji i rezystywności....   więcej »

| Strony 47–49

Tkaniny a zagrożenia od elektryczności statycznej

Autorzy: Kacprzyk Ryszard

W pracy scharakteryzowano podstawowe rodzaje zagrożeń od elektryczności statycznej. Przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania silnych stałych pól elektrycznych podczas trybo-elektryzacji tkanin z włókien syntetycznych. Wykazano, że tkaniny z niejednorodnym rozkładem ładunku mogą w warunkach dynamicznych wytwarzać...   więcej »

| Strony 50–54

Modelowanie pól temperatury w dzianinach futerkowych

Autorzy: Korycki Ryszard, Więzowska Anna

Dzianiny futerkowe można analizować jako kompozyty włókiennicze składające się z dwóch warstw (warstwy wiążącej i runa). Podstawowy parametr geometryczny to współczynnik zapełnienia powierzchniowego, tzn. udział powierzchniowy włókien, który jest określany przy udziale komputerowych technik analizy obrazu...   więcej »

| Strony 55–59

Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na proces degradacji nietkanego wyrobu polietylenowego Dyneema®

Autorzy: Fejdyś Marzena, Łandwijt Marcin, Struszczyk Marcin H.

Praca badawcza dotyczyła badań nad wpływem procesów starzeniowych (w czasie rzeczywistym oraz w czasie przyspieszonym) na właściwości użytkowe i bezpieczeństwo wkładów balistycznych wykonanych z nietkanego wyrobu polietylenowego Dyneema® UD SB21. Wpływ procesu starzenia weryfikowano poprzez ocenę...   więcej »

| Strony 60–65

Wytwarzanie bioaktywnych włóknin węglowych dla inżynierii tkankowej kości

Autorzy: Rajzer Izabella, Grzybowska-Pietras Joanna, Janicki Jarosław

Przeprowadzone badania opierały się na zastosowaniu technik włókninowych do wytwarzania włóknin prekursorowych, które po procesie stabilizacji i karbonizacji spełniałyby wymagania stawiane materiałom na podłoża dla inżynierii tkankowej kości (takie jak bioaktywność czy porowatość). Bioaktywne włókniny węglowe w...   więcej »

| Strony 66–72

Przeżywalność bakterii w filtrach z wykończeniem antybakteryjnym

Autorzy: Miaśkiewicz-Peska Ewa, Łebkowska Maria

Badano przeżywalność bakterii w filtrach ochrony osobistej wykonanych z polipropylenu i posiadających wykończenie antybakteryjne. Zastosowany jako środek bakteriobójczy azotan srebra (AgNO3) dodawany był do materiału filtracyjnego po procesie produkcyjnym. Do badań nad przeżywalnością bakterii w filtrach użyto...   więcej »

| Strony 73–77

Możliwości zastosowania plazmy niskotemperaturowej do depozycji warstw polipyrolowych celem konstrukcji tekstylnych tranzystorów organicznych

Autorzy: Krucińska Izabella, Urbaniak–Domagała Wiesława, Skoneczna Magdalena, Cosseddu Piero, Cosseddu Piero, Bonfiglio Annalisa, Bonfiglio Annalisa

Celem przeprowadzonych badań było przedstawienie zastosowania techniki plazmy niskotemperaturowej do depozycji cienkiej, elastycznej polipyrolowej warstwy izolacyjnej naniesionej na miedziany monofilament, która może stanowić bramkę w budowie tranzystorów na włóknie. Warstwę aktywną wykonano na drodze depozycji pentacenu...   więcej »

| Strony 78–83

Delignifikacja tlenowa i bielenie mas celulozowych z konopi przemysłowych

Autorzy: Danielewicz Dariusz, Surma-Ślusarska Barbara

Zbadano przebieg procesu delignifikacji tlenowej mas celulozowych siarczanowych wytworzonych z całych łodyg konopnych oraz drewna konopnego, a także podatność tego typu mas na bielenie. Stwierdzono zbliżoną podatność mas celulozowych na delignifikację tlenem w środowisku alkalicznym oraz...   więcej »

| Strony 84–88

Filce cylindrów dociskowych maszyn papierniczych pokrywane nanowłóknami w procesie elektroprzędzenia

Autorzy: Hakala Tomi, Heikkilä Pirjo

Próbki filców były pokrywane nanowłóknami wykorzystując proces elektroprzędzenia. Zmieniano masę powierzchniową warstwy nanowłókien oraz odległość między elektrodami systemu przędzenia dla określenia jednorodności i stopnia pokrycia filców nanowłóknami. Próbki badano za pomocą SEM i profilometrii laserowej dla...   więcej »

| Strony 89–93

Sztuka włókna

Techniki i materiały stosowane przez artystów – uczestników Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi

Autorzy: Cygan Włodzimierz

Autor artykułu dokonuje próby prześledzenia tendencji w zakresie technik i materiałów jakie podawane są przez artystów jako informacje w katalogach z wystaw oraz faktycznego stanu dającego się zweryfikować podczas oglądania wystaw sztuki włókna. Za podstawę posłużyły...   więcej »

| Strony 94–99

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook