Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (84) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na proces degradacji nietkanego wyrobu polietylenowego Dyneema®

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Praca badawcza dotyczyła badań nad wpływem procesów starzeniowych (w czasie rzeczywistym oraz w czasie przyspieszonym) na właściwości użytkowe i bezpieczeństwo wkładów balistycznych wykonanych z nietkanego wyrobu polietylenowego Dyneema® UD SB21. Wpływ procesu starzenia weryfikowano poprzez ocenę właściwości balistycznych oraz mechanicznych. Zmiany w strukturze badanych materiałów oceniono za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR).

Tagi: accelerated ageing, high molecular weight polyethylene, crystallinity

Cytowanie: Fejdyś M., Łandwijt M., Struszczyk M. H.; Effect of Accelerated Ageing Conditions on the Degradation Process of Dyneema® Polyethylene Composites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 1 (84) pp. 60-65.

Opublikowano w numerze nr 1 (84) / 2011, strony 60–65.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook