Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (84) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na proces degradacji nietkanego wyrobu polietylenowego Dyneema®

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Praca badawcza dotyczyła badań nad wpływem procesów starzeniowych (w czasie rzeczywistym oraz w czasie przyspieszonym) na właściwości użytkowe i bezpieczeństwo wkładów balistycznych wykonanych z nietkanego wyrobu polietylenowego Dyneema® UD SB21. Wpływ procesu starzenia weryfikowano poprzez ocenę właściwości balistycznych oraz mechanicznych. Zmiany w strukturze badanych materiałów oceniono za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR).

Tagi: accelerated ageing, high molecular weight polyethylene, crystallinity

Cytowanie: Fejdyś M., Łandwijt M., Struszczyk M. H.; Effect of Accelerated Ageing Conditions on the Degradation Process of Dyneema® Polyethylene Composites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 1 (84) pp. 60-65.

Opublikowano w numerze nr 1 (84) / 2011, strony 60–65.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook