Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (84) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Techniki i materiały stosowane przez artystów – uczestników Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi

Fibre & Textile Art

Autor:

  • Cygan Włodzimierz
    Institute of Architecture of Textile, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Autor artykułu dokonuje próby prześledzenia tendencji w zakresie technik i materiałów jakie podawane są przez artystów jako informacje w katalogach z wystaw oraz faktycznego stanu dającego się zweryfikować podczas oglądania wystaw sztuki włókna. Za podstawę posłużyły katalogi czterech ostatnich prezentacji Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi i obserwacje własne autora, który był tych wystaw uczestnikiem, albo jurorem.

Tagi: means of artistic expression, tapestry, own techniques, mixed techniques, material innovations, technical innovations, source of inspiration

Cytowanie: Cygan W.; Materials and Techniques Used by Artists – The Participants of the International Triennial of Tapestry in Łódź. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 1 (84) pp. 94-99.

Opublikowano w numerze nr 1 (84) / 2011, strony 94–99.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook