Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (84) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Tkaniny a zagrożenia od elektryczności statycznej

Research and development

Autor:

  • Kacprzyk Ryszard
    Institute of Electrical Engineering Fundamentals, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy scharakteryzowano podstawowe rodzaje zagrożeń od elektryczności statycznej. Przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania silnych stałych pól elektrycznych podczas trybo-elektryzacji tkanin z włókien syntetycznych. Wykazano, że tkaniny z niejednorodnym rozkładem ładunku mogą w warunkach dynamicznych wytwarzać silne pola zmienne. Pokazano, że wymienione pola mogą być wytwarzane również w otoczeniu tkanin z włókien naturalnych. Porównanie natężenia pól występujących w otoczeniu tkanin z polami wytwarzanymi przez inne źródła, pozwoliło na wyciągnięcie wniosków dotyczących szkodliwego wpływu pól stałych i wolnozmiennych na organizm człowieka.

Tagi: fabrics, electrostatics, electric field

Cytowanie: Kacprzyk R.; Study of Electric Fields in Fabric Surroundings. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 1 (84) pp. 50-54.

Opublikowano w numerze nr 1 (84) / 2011, strony 50–54.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook