Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (84) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie zmian w zarządzaniu produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Grandys Ewa
    Academy of Management in Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Na zarządzanie produkcją mają wpływ zmiany uwarunkowań egzo- i endogenicznych. Mimo to sterowanie procesem może zapewnić utworzona metoda badania zmian zachodzących podczas jego realizacji, którą nazwano Drzewem Kontroli Procesu Produkcji (DKPP). Nazwa ta podkreśla wykorzystanie modelu zarządzania produkcją w postaci drzewa skierowanego do korzenia (teoria grafów). Zastosowanie tej metody może ograniczyć, a nawet wyeliminować negatywne skutki zmian uwarunkowań procesu – wydłużenie czasu jego realizacji.

Tagi: a model for studying changes in the production process, production management.

Cytowanie: Grandys E.; Study of Changes in the Production Process for Short-Life Cycle Goods. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 1 (84) pp. 8-11.

Opublikowano w numerze nr 1 (84) / 2011, strony 8–11.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook