Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (84) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modelowanie pól temperatury w dzianinach futerkowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Dzianiny futerkowe można analizować jako kompozyty włókiennicze składające się z dwóch warstw (warstwy wiążącej i runa). Podstawowy parametr geometryczny to współczynnik zapełnienia powierzchniowego, tzn. udział powierzchniowy włókien, który jest określany przy udziale komputerowych technik analizy obrazu i uwzględniony w procedurze homogenizacji. Problem przewodzenia ciepła można sformułować w każdej warstwie za pomocą równania stanu będącego równaniem różniczkowym drugiego rzędu oraz układu warunków brzegowych i początkowych. Równania stanu zostały rozwiązane numerycznie a wyniki przedstawione za pomocą programu ADINA. Rozwiązano prosty przykład numeryczny.

Tagi: knitted fur fabrics, heat transport, temperature distribution

Cytowanie: Korycki R., Więzowska A.; Modelling of the Temperature Field within Knitted Fur Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 1 (84) pp. 55-59.

Opublikowano w numerze nr 1 (84) / 2011, strony 55–59.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook