Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer 5 (88)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (88) / 2011

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Relacje kooperacyjne w internacjonalizacji: orientacja praktyczna w zarządzaniu przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych

Autorzy: Patora-Wysocka Zofia

Problem podjęty w badaniach jest jednym z bardziej złożonych i trudnych, jawi się bowiem w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest wyraźnie wpisany w pragmatyczny kontekst zarządzania przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego i odzieżowego, z drugiej wymaga prezentacji zjawiska internacjonalizacji...   więcej »

| Strony 8–11

Klastry i zdolność konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw w przemyśle włókienniczym i odzieżowym na podstawie gospodarki Serbii

Autorzy: Đorđević Dejan, Ćoćkalo Dragan, Urošević Snežana, Đekić Vera

 Łączenie przedsiębiorstw staje się jedną z dróg uzyskania zdolności konkurencyjnych na rynku międzynarodowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa powodują rozwój ekonomiczny większości krajów. Zarządzanie odbywa się w warunkach specyficznych ze względu na niedostatki w zasobach surowców. Jednym...   więcej »

| Strony 12–16

Projekt centrum logistycznego dla tureckiego przemysłu odzieżowego

Autorzy: Eryuruk Selin Hanife , Kalaoğlu Fatma, Baskak Murat

Globalna ekspansja jest kluczem do sukcesu dla wielu firm, a efektywny system logistyczny jest odpowiednią drogą do uzyskania sukcesu. Rozwój strategii logistycznej wspomagającej uzyskanie sukcesu zależy od łańcuchów zaopatrzenia danych firm z punktu widzenia usług w...   więcej »

| Strony 17–22

Badania i rozwój

Zdolność mieszaniny celobiohydrolazy I + II i endoglukonazy pozyskanych ze szczepu Trichoderma reesei do zmiany właściwości włókien lyocell

Autorzy: Oztruk Bahar Hale, Ehrhardt Analise, Ehrhardt Analise, Vu-Manh Hai, Vu-Manh Hai, Oksanen Tarja, Široká Barbora, Suurnakki Anna, Bechtold Thomas

Włókna lyocell poddano 24 godzinnej obróbce dwoma różnymi rodzajami enzymów celulazy, endoglukonazy (EG) i mieszaniną celobiohydrolazy (CBH I+II) uzyskanych ze szczepu Trichoderma reesei. Po poddaniu włókien działaniu 0.5 i 2 mg/g EG oraz 2 mg/g CBH...   więcej »

| Strony 23–27

Pokrywanie przędz rdzeniowych. Alternatywna metoda zmniejszenia zjawiska ściągania w przędzach rdzeniowych

Autorzy: Shanbeh Mohsen, Baghaei Behnaz, Algaba Ines M., Tabibi Abbas

Opisana jest nowa, prosta metoda dla zmniejszenia zjawiska ściągania w przędzach rdzeniowych. Zaproponowano aby przed produkcją pokryć część rdzeniową metakrylanem metylu (MMA) za pomocą systemu opartego na urządzeniu stosowanym w metodzie konwencjonalnej. Dwie przędze poliestrowe ciągłe...   więcej »

| Strony 28–32

Metody badania właściwości dynamicznych tekstyliów

Autorzy: Tumajer Petr, Ursíny Petr, Bílek Martin, Moučková Eva

W artykule omówiono zależności dotyczące właściwości dynamicznych tekstyliów oraz opisano badania eksperymentalne. Zależności teoretyczne oparto na opracowanych modelach. Dla opisania właściwości dynamicznych zastosowano transformaty Laplacea. W części eksperymentalnej przedstawiono VidTex - specjalne urządzenie do badan dynamicznych...   więcej »

| Strony 33–39

Wpływ konstrukcji tkaniny czteroosiowej na jej właściwości

Autorzy: Snycerski Marek, Frontczak-Wasiak Izabela, Balcerzak Marcin

Mała izotropowość tkanin dwuosiowych, rozumiana jako reakcja na wielokierunkowe bodźce mechaniczne, była motywacją do podjęcia prac nad strukturami tkanymi o większej liczbie osi. W artykule przedstawiono wyniki badania właściwości i sposób konstruowania tkanin czteroosiowych o dużym zapełnieniu...   więcej »

| Strony 40–45

Wpływ struktury tkanin na ich właściwości termoizolacyjne

Autorzy: Matusiak Małgorzata, Sikorski Krzysztof

Artykuł przedstawia badania zależności pomiędzy właściwościami termoizolacyjnymi tkanin a ich strukturą. W celu oceny ww. zależności wytworzone zostały tkaniny bawełniane o programowo zróżnicowanej strukturze. Zróżnicowanie struktury tkanin uzyskano poprzez zastosowanie różnych: splotów, liczności wątku oraz przędz...   więcej »

| Strony 46–53

Wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie tkanin dżinsowych po testach na ścieranie

Autorzy: Bilisik A. Kadir, Yolacan Gaye

Celem badan było porównanie wytrzymałości na rozciąganie i rozrywanie otrzymanych przez nas tkanin dżinsowych i porównanie z dotychczas uzyskiwanymi parametrami. Wyprodukowane tkaniny charakteryzowały się małymi i dużymi wzorami strukturalnymi. Po testach ścierania obydwa typy badań przeprowadzono...   więcej »

| Strony 54–59

Wpływ współczynnika splotu tkanin na efekt włoskowatości mierzony wieloczujnikowym urządzeniem testującym

Autorzy: Ramesh Babu V. , Koushik C. V., Lakshmikantha C. B., Subramaniam Venkatraman

Stwierdzono, ze na pionowe odprowadzenie wilgoci efekt włoskowatości wpływają takie czynniki jak: rodzaj przędzy, jej masa liniowa, gęstość nitki, struktura tkaniny i wykończenie tkaniny oraz rodzaj zastosowanego splotu tkaniny. W artykule zbadano wpływ współczynnika splotu na...   więcej »

| Strony 60–63

Wpływ typu splotu i gęstości wątku na piling tkanin z przędz czesankowych

Autorzy: Lohrasbi Farshad, Ghahi Jalal Mokhtari, Yazdanshenas M. E.

Analizowano szereg próbek tkanin z mieszankowych przędz czesankowych 45% wełna /55%poliester o różnych gęstościach wątku i różnych splotach. Testy ścierania wykonano stosując aparat Martindala a wyniki oceniano licząc ilość pili na powierzchni tkaniny. Stwierdzono,że ilość pili...   więcej »

| Strony 64–69

Badania tekstylnych elektrod przeznaczonych do elektroterapii

Autorzy: Zięba Janusz, Frydrysiak Michał, Tokarska Magdalena

Tekstylne elektrody należą do grupy produktów tekstronicznych, które mogą znaleźć zastosowanieszczególności do elektrostymulacji. W artykule zostały przedstawionewięcej »

| Strony 70–74

Określenie jakości sygnału czujnika ultradźwiękowego przy różnych rodzajach przędz przewodzących stosowanych jako linie przesyłowe

Autorzy: Kursun-Bahadir Senem , Kursun-Bahadir Senem , Koncar Vladan, Kalaoğlu Fatma, Cristian Irina

Tekstylne wyroby tekstroniczne

są ciągle nową dziedziną wymagającą intensywnych badań. W artykule opisano badania związane z integracją więcej »

| Strony 75–81

Studia porównawcze właściwości jakościowych dzianin wyprodukowanych z przędz typu Sirospun pojedynczo i podwójnie splecionych

Autorzy: Kireçci Ali, Kaynak Hatice Kubra, Ince Mehmet Erdem

Dla przeprowadzenia analizy wyprodukowano dzianiny z przędz o masie liniowej 29.5 tex, 33 tex, 37 tex. Dla oceny wpływu odstępu między tasiemkami stosowano odstępy 6 mm, 8 mm i 11 mm. Wyniki...   więcej »

| Strony 82–86

Wpływ parametrów dziania na mechaniczne właściwości dzianin lewoprawych rządkowych

Autorzy: Fatkić Edin, Geršak Jelka, Ujević Darko

W artykule opisano wpływ wybranych parametrów dziania i okresu relaksacji na strukturę i mechaniczne właściwości dzianin lewoprawych rządkowych wykonanych z bawełny i przędz elastilowych. Istnieją zdecydowane różnice w zachowaniu się dzianin konwencjonalnych...   więcej »

| Strony 87–91

Ultralekkie struktury dziane do zastosowania w urologinekologii i chirurgii ogólnej – optymalizacja struktury w aspekcie parametrów fizycznych

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Gutowska Agnieszka, Kowalski Krzysztof, Kopias Kazimierz, Pałys Beata, Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella

Właściwości biomimetyczne implantowalnych wyrobów medycznych stanowią ich najważniejszy aspekt długookresowej funkcjonalności oraz klinicznego bezpieczeństwa. Procedury chirurgiczne rekonstrukcji tkanek miękkich w ginekologii i chirurgii ogólnej wymagają zaprojektowania bardziej zgodnych, z punktu widzenia ich...   więcej »

| Strony 92–98

Badania wytrzymałościowe dzianych kompozytów 3D z wykorzystaniem techniki termowizyjnej

Autorzy: Pieklak Katarzyna, Mikołajczyk Zbigniew

W artykule zaprezentowano wyniki badań wytrzymałościowych cienkościennych belek kompozytowych prowadzonych w oparciu o technikę termowizyjną. W wyniku badań zginania belki w układzie czteropunktowego podparcia na maszynie wytrzymałościowej zaobserwowano wzrost wartości temperatury na...   więcej »

| Strony 100–105

Opracowanie prototypowych wykrojów oparte na metodzie wyprostowania powierzchni 3D przeznaczona dla produkcji odzieży szytej na miaręď

Autorzy: Yang Yun-Chu, Zou Feng-Yuan, Li Zhong, Ji Xiao-Fen, Chen Min-Zhi

Celem pracy bylo opracowanie metody uzyskiwania indywidualnych prototypowych wykrojów płaskich bazując na danych uzyskanych ze skanowania 3D ciała człowieka. Wstępnie przetworzono przekroje oparte na danych 3D trzema metodami stosując powtórne próbkowanie, symetryzację...   więcej »

| Strony 107–111

Modelowanie nieustalonego przewodzenia ciepła w łączonych szwach

Autorzy: Korycki Ryszard

Przewodzenie ciepła w szwach łączonych za pomocą zgrzewarki jest analizowane jako problem nieustalony, tzn. zmienny w czasie i przestrzeni. Model fizyczny określa wielowarstwowy kompozyt włókienniczy, który składa się z łączonych materiałów oraz...   więcej »

| Strony 112–116

Wpływ czynników mechanicznych na parametry ochronne elementów włókienniczych indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Autorzy: Baszczyński Krzysztof, Jachowicz Marcin

Jednym z najważniejszych problemów związanych z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości jest zapewnienie zachowania parametrów ochronnych jego elementów włókienniczych podczas całego okresu użytkowania. W artykule dokonano analizy tych czynników oraz...   więcej »

| Strony 117–124

Spektrofotometryczny dobór kolorów dla mieszanek przędz wielobarwnych

Autorzy: Sabir Emel Ceyhun, Yeşil Yalçin

Efekt kolorystyczny uzyskuje się przez mieszanie przędz o różnych kolorach przed połączeniem. Odpowiednie dobranie kolorów dla przędz wielobarwnych stanowi poważny problem produkcyjny. W artykule opisano próbę doboru kolorów przed produkcją. Stosowano przędze...   więcej »

| Strony 125–128

Wpływ preparacji na jakość przędz dżinsowych skręcanych na mokro

Autorzy: Jaouachi Boubaker, Ben Hassen Mohamed, Sakli Faouzi

W badaniach porównano właściwości mechaniczne bawełnianych przędz dżinsowych konwencjonalnych i skręcanych na mokro. Porównano je przed i po naniesieniu preparacji dla określenia jej wpływu na efektywność tkania. Zastosowano preparacje naturalne (karboksymetylocelulozowe) i...   więcej »

| Strony 129–132

Kinetyka barwienia winylonu modyfikowanego ß–cyklodekstrynami

Autorzy: Lu Ming, Lu Ming, Liu Yi-Ping

Przeprowadzono próby barwienia barwnikami reaktywnymi włókien winylowych modyfikowanych β–cyklodekstrynami. Kinetykę procesu określano mierząc zużycie barwnika, połowiczny czas barwienia, stała prędkość barwienia oraz współczynnik dyfuzji. Wyniki wykazały, że pokrycie włókien ß–cyklodekstrynami pozwoliło na...   więcej »

| Strony 133–135

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook