Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (88) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ struktury tkanin na ich właściwości termoizolacyjne

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł przedstawia badania zależności pomiędzy właściwościami termoizolacyjnymi tkanin a ich strukturą. W celu oceny ww. zależności wytworzone zostały tkaniny bawełniane o programowo zróżnicowanej strukturze. Zróżnicowanie struktury tkanin uzyskano poprzez zastosowanie różnych: splotów, liczności wątku oraz przędz wątkowych. Tkaniny poddane zostały badaniom w zakresie podstawowych parametrów strukturalnych za pomocą znormalizowanych metod pomiarowych oraz właściwości termoizolacyjnych za pomocą przyrządu Almabeta. W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzono wieloczynnikowa analizę wariancji w celu oceny statystycznej istotności wpływu splotu, liczności wątku oraz masy liniowej wątku na właściwości termoizolacyjne tkanin: opór cieplny, przewodność cieplną oraz absorpcyjność cieplną. Oceniono również korelację liniową pomiędzy wymienionymi właściwościami termoizolacyjnymi tkanin, a parametrami ich struktury: licznością nitek, masą powierzchniową, grubością, zapełnieniem i wypełnieniem.  

Tagi: thermal comfort, woven fabrics, fabric structure, thermal insulation properties.

Cytowanie: Matusiak M., Sikorski K.; Influence of the Structure of Woven Fabrics on Their Thermal Insulation Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 5 (88) pp. 46-53.

Opublikowano w numerze nr 5 (88) / 2011, strony 46–53.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook