Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer 6 (89)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (89) / 2011

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Obrazy internacjonalizacji – perspektywa hiszpańskich, polskich i ukraińskich przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych

Autorzy: Patora-Wysocka Zofia

Sektor przemysłu tekstylno - odzieżowego w Europie przeszedł restrukturyzację w związku z zaostrzeniem konkurencji ze strony krajów Dalekiego Wschodu i wygaśnięciem MFA (Multi Fibre Arrangement). Względna stabilizacja przedsiębiorstw tekstylno - odzieżowych została załamana...   więcej »

| Strony 8–11

Badanie efektów kultury korporacyjnej na wydajność operacyjną przemysłu tureckiego gotowych wyrobów odzieżowych899.1318844899

Autorzy: Dal Vedat, Öz Ceviz Nuray

Kultura korporacyjna, która może być uznana jako wyraz identyfikacji firmy, zdobywa coraz to większą popularność. Główną przyczyną tego jest wpływ na wydajność firmy i wzajemne relacje pomiędzy pracownikami i klientami. Przyczynia się ona...   więcej »

| Strony 12–16

Badania i rozwój

Kompozyty na bazie poli-ƒĂ- kaprolaktonu i w.okien z alginianu wapnia zawieraj.cych ceramiczne nanododatki do zastosowa. w medycynie regeneracyjnej

Autorzy: Boguń Maciej, Stodolak Ewa, Menaszek Elżbieta, Menaszek Elżbieta, Ścisłowska-Czarnecka Anna

W pracy opracowano warunki wytwarzania kompozytów opartych o dwa biodegradowalne tworzywa. Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowany wpływ obecności poszczególnych rodzajów fazy włóknistej na właściwości wytrzymałościowe, właściwości fizykochemiczne powierzchni oraz stabilność materiałów kompozytowych podczas procesu inkubacji...   więcej »

| Strony 17–21

Przebiegi różnicowej kalorymetrii skaningowej i elastyczność multifilamentów polilaktydowych teksturowanych, rozciąganych i obrabianych termicznie

Autorzy: Manich A. M. , Carilla J., Miguel R. A. L., Baena B., Lucas J., Martí M., Cayuela D.

Teksturowane w procesie przemysłowym multifilamenty PLA były podgrzewane w temperaturze 110 °C przez 1 minutę i poddane jednemu cyklowi 20% deformacji. Przemiany, które zaszły we włóknach były badane za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej przy...   więcej »

| Strony 22–27

Badanie właściwości fizycznych i mechanicznych kompozytowych przędz poliester/wiskoza/włókna elastomerowe przędzionych rotorowo

Autorzy: Namiranian Rostam, Etrati Seyed Mohammad, Najar Saeed Shaikhzadeh

Przygotowano próbki przędzy o masie liniowej 20 tex, rozciąganych przy różnych wartościach stopnia rozciągu i różnych skrętach. Próbki wyprzędziono na zmodyfikowanej przędzarce rotorowej. Stwierdzono, że w przędzach kompozytowych wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie wzrastała...   więcej »

| Strony 28–32

Badanie metodą elementów skończonych zależności pomiędzy przemieszczeniem włókien a ich deformacją

Autorzy: Xu Bojun , Zhu Ye, Liu Xinjin

Celem pracy było opracowanie modelu matematycznego dla zależności pomiędzy przemieszczeniem włókien a deformacją w procesie skręcania przędzy; przekroje przędzy wybierano w sposób wyrywkowy. W oparciu o metodę różnicową, naprężenia w określonej płaszczyźnie...   więcej »

| Strony 34–37

Wpływ stosunku procentowego przędz mieszankowych bambus bawełna przędzionych obrączkowo

Autorzy: Prakash C., Ramakrishnan G., Koushik C. V.

Przeprowadzono analizę porównawczą właściwości fizycznych trzech zestawów przędz mieszankowych bambus/bawełna o różnej masie liniowej (19.7, 14.8 and 11.8 tex) i różnym stosunku włókien bambusowych do bawełnianych (67:33, 50:50, 33:67) i przędz bawełnianych....   więcej »

| Strony 38–40

Analiza porównawcza właściwości mechanicznych przędz hybrydowych z udziałem superelastycznych drutów stopowych z pamięcią kształtu.

Autorzy: Vasile Simona, Githaiga John, Ciesielska-Wróbel Izabela Luiza

Materiały wykonane z włókien naturalnych wykazują zwiększony komfort użytkowania ale niestety wykazują się dużą gniotliwością. Badano polepszenie właściwości tkanin lnianych poprzez włączenie w strukturę drutów ze stopów wykazujących pamięć kształtu. W tym...   więcej »

| Strony 41–46

Wpływ splotu i rodzaju wątku na tkaniny z mieszanki bambus/bawełna

Autorzy: Sekerden Filiz

Badano właściwości tkanin z przędz bawełnianych, bambusowych oraz mieszankowych powszechnie stosowanych w przemyśle włókienniczym. Wyprodukowano tkaniny o czterech różnych splotach z przędz o masie liniowej 37 tex. Badano nierównomierność, wytrzymałość na zerwanie,...   więcej »

| Strony 47–52

Identyfikacja powierzchniowej struktury tekstyliów za pomocą automatycznej analizy obrazu

Autorzy: Kandi Saeideh Gorji

Identyfikacja struktury powierzchni tkanin jest zajęciem pracochłonnym. Opracowano metodę identyfikacji struktury wykorzystując metodę automatycznej analizy obrazu. W celu identyfikacji wykonuje się zdjęcia skaningowe powierzchni materiałów, które następnie ulegają obróbce z wykorzystaniem metody...   więcej »

| Strony 53–57

Badanie suszenia tkanin frotowych

Autorzy: Petrulyte Salvinija, Velickiene Asta

i wykończenia. Tkaniny zostały wykonane z lnu i bawełny a wysokość okrywy wynosiła 6 i 12 mm. Tkaniny badano w stanie surowym oraz wykończonym poprzez pranie z użyciem detergentów, zmiękczanie, wirowanie oraz...   więcej »

| Strony 58–63

Badanie dynamiki absorpcji wody dwuwarstwowych dzianin rządkowych

Autorzy: Bivainyte Asta, Mikučioniené Daiva

Przeprowadzone badania pozwalają na przewidywanie zdolności dzianin do absorpcji wody, przechodzenia wody z warstwy do warstwy, odparowania jej z dzianiny do otoczenia , jak również określenie najlepszych kombinacji surowca i struktury dzianin...   więcej »

| Strony 64–70

Wpływ ilości przędz w oczku na stopień niepalności dzianin

Autorzy: Mikučioniené Daiva, Baltušnikaite Julija, Milašius Rimvydas

Badano zarówno wpływ ilości przędz w oczku jak również ilości warstw dzianiny w próbce o oczkach składających się z jednej przędzy. Stosowano dzianiny wykonane z przędzy typu Nomex Delta TA o masie...   więcej »

| Strony 71–74

Optymalizacja procesu dziania na osnowarkach w aspekcie właściwości przerabianych nitek oraz częstości drgań układu zasilania

Autorzy: Mikołajczyk Zbigniew

Istotnym czynnikiem określającym zachowania procesu dziania na osnowarkach są właściwości mechaniczne nitek osnowy. Waga tego problemu podyktowana jest różnorodnością cech surowcowych nitek, poczynając od nitek „sztywnych” na przykład nitek stalowych, aramidowych, bazaltowych,...   więcej »

| Strony 75–79

Dziane geosiatki komórkowe do wzmacniania dróg!

Autorzy: Kopias Kazimierz, Mikołajczyk Zbigniew, Kowalski Krzysztof

Ze względu na szerokie plany rozwoju systemów transportu, szczególnie w krajach rozwijających się pod tym względem, przewidywane jest znaczące zapotrzebowanie na geotekstylia. Oprócz szerokich zastosowań geotekstyliów płaskich, w ostatnim okresie zwiększa...   więcej »

| Strony 80–82

Wykończenie nanopowłokowe metodą zol-żel zwiększające trwałość użytkową tkanin poliestrowo-bawełnianychends

Autorzy: Brzeziński Stefan, Kowalczyk Dorota , Borak Beata, Jasiorski Marek, Tracz Adam

Istotną wadą tekstyliów z mieszanek włókien poliestrowych i bawełnianych jest ich duża skłonność do tworzenia pillingu, co negatywnie wpływa na trwałość użytkową oraz cechy estetyczne wyrobów. Wśród wielu sposobów przeciwdziałania tej skłonności,...   więcej »

| Strony 83–88

Tekstylne linie transmisyjne w nowoczesnej odzieży tekstronicznej

Autorzy: Leśnikowski Jacek

W artykule opisano jeden z ważnych elementów wchodzących w skład nowoczesnej odzieży tekstronicznej jakim są tekstylne linie transmisyjne. Dokonano podziału tych linii ze względu na obszar zastosowań oraz omówiono podstawowe parametry elektryczne...   więcej »

| Strony 89–93

Względny wskaźnik komfortu cieplnego RTCI miarą przydatności wyrobów włókienniczych do zastosowania w odzieży ciepłochronnej

Autorzy: Matusiak Małgorzata, Sikorski Krzysztof

W artykule przedstawiono kontynuację prac nad opracowaniem wskaźnika komfortu cieplnego. Względny wskaźnik komfortu cieplnego RTCI (Relative Thermal Comfort Index) opracowano dla materiałów przeznaczonych na odzież zimową. Zaproponowano dwie wersje wskaźnika: do oceny...   więcej »

| Strony 94–100

Ocena transportu wilgoci w wielowarstwowych systemach ochronnych ubrań strażackich

Autorzy: Wang Yun-yi, Zong Yijing, Li Jun, Li Jun, Zhao Meng-Meng

Wielowarstwowe systemy stosowne w ubraniach strażackich składają się z powłoki zewnętrznej, bariery wodoszczelnej, bariery termicznej oraz warstwy zapewniającej komfort noszenia. Wymagania dotyczące wodoszczelności i ochrony termicznej są róże w USA, UE i...   więcej »

| Strony 101–105

Optymalizacja warunków termicznych w kompozytowym mokrym ubiorze do nurkowania

Autorzy: Korycki Ryszard

Główny cel to optymalizacja warunków termicznych w ubiorze do nurkowania oraz polepszenie komfortu jego użytkownika. Mokry ubiór do nurkowania składa się z (i) zewnętrznej warstwy neoprenu z pęcherzykami powietrza jako dodatkową izolacją cieplną, (ii) wewnętrznego...   więcej »

| Strony 106–111

Niskotemperaturowe barwienie wełny moherowej

Autorzy: Atav Riza, Yurdakul Abbas

Ogólnie wiadomo, że wełna moherowa podczas długotrwałego i wysokotemperaturowego barwienia traci połysk. Dodatkowo barwienie w krótkim czasie przy niskiej temperaturze wykazuje korzyści ekonomiczne dzięki zmniejszeniu ilości zużytej energii oraz lepszego zabezpieczenia włókien...   więcej »

| Strony 112–117

Kompozyty włókniste na bazie keratyny z piór kurzych

Autorzy: Wrześniewska-Tosik Krystyna, Marcinkowska Marzanna, Niekraszewicz Antoni, Potocka Dorota Anna, Mik Tomasz, Pałczyńska Michalina

W oparciu o technologię papierniczą opracowano unikalną technikę wytwarzania kompozytowych materiałów włóknistych na bazie keratyny z piór kurzych. Materiał papiero-podobny otrzymano w prawie 100% z produktów odpadowych. Do tego celu wykorzystywano podczas...   więcej »

| Strony 118–123

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook