W pracy opracowano warunki wytwarzania kompozytów opartych o dwa biodegradowalne tworzywa. Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowany wpływ obecności poszczególnych rodzajów fazy włóknistej na właściwości wytrzymałościowe, właściwości fizykochemiczne powierzchni oraz stabilność materiałów kompozytowych podczas procesu inkubacji w warunkach in vitro. W oparciu o uzyskane wyniki można przypuszczać, iż wytworzone materiały kompozytowe na bazie włókien alginianowych, będących nośnikami substancji czynnych, będą powodować wytworzenie dogodnych warunków do krystalizacji apatytu w żywym organizmie

 

 

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (89) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kompozyty na bazie poli-ƒĂ- kaprolaktonu i w.okien z alginianu wapnia zawieraj.cych ceramiczne nanododatki do zastosowa. w medycynie regeneracyjnej

Research and development

Autorzy:

 • Boguń Maciej
  Department of Man-Made Fibres, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
 • Stodolak Ewa
  Department of Biomaterials, Faculty of Materials Engineering and Ceramics, AGH – University of Science and Technology, Kraków, Poland
 • Menaszek Elżbieta (j/w)
 • Menaszek Elżbieta
  Department of Cytologyge, Faculty of Pharmacy, CMUJ - Jagiellonian University Medical Collage, Kraków, Poland
 • Ścisłowska-Czarnecka Anna
  Department of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation, University School of Physical Educationg, Kraków, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy opracowano warunki wytwarzania kompozytów opartych o dwa biodegradowalne tworzywa. Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowany wpływ obecności poszczególnych rodzajów fazy włóknistej na właściwości wytrzymałościowe, właściwości fizykochemiczne powierzchni oraz stabilność materiałów kompozytowych podczas procesu inkubacji w warunkach in vitro. W oparciu o uzyskane wyniki można przypuszczać, iż wytworzone materiały kompozytowe na bazie włókien alginianowych, będących nośnikami substancji czynnych, będą powodować wytworzenie dogodnych warunków do krystalizacji apatytu w żywym organizmie

 

 

Tagi: alginate fibres, polycaprolactone, nanoadditives, hydroxyapatite, bioglass.

Cytowanie: Boguń M., Stodolak E., Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A.; Composites Based on Poly-e-Caprolactone and Calcium Alginate Fibres Containing Ceramic Nanoadditives for Use in Regenerative Medicine. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 6 (89) pp. 17-21.

Opublikowano w numerze nr 6 (89) / 2011, strony 17–21.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook