Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer 3 (86)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (86) / 2011

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Współczesny stan importu i eksportu tekstyliów i odzieży w Turcji

Autorzy: Sekerden Filiz

Przemysł tekstylny jest bardzo ważną gałęzią przemysłu w gospodarce tureckiej. Artykuł omawia eksport i import tekstyliów w latach 2004-2008. Określone produkty tekstylne są zarówno eksportowane jak i importowane. Ocenia się, że ograniczanie importu produktów tekstylnych, które...   więcej »

| Strony 7–9

Prognoza tureckiego eksportu dżinsów przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych i całkowego modelu autoregresji

Autorzy: Özbek Ahmet, Akalin Mehmet, Topuz Vedat, Sennaroglun Bahar

W artykule prognozowano eksport dżinsów z Turcji za pomocą sztucznych sieci neuronowych i modelu ARIMA. Strukturę sztucznych sieci neuronowych opracowano na podstawie importu, minimalnego wynagrodzenia, ceny bawełny, elektryczności, wody, kursu waluty tureckiej w stosunku do dolara, kredytu...   więcej »

| Strony 10–16

Badania i rozwój

Mechaniczne właściwości przędz rotorowych i model prognozowania ich wytrzymałości

Autorzy: Zhang Hong-Wei, Guo Xue-Feng, Li Yong-Lan

Przeanalizowano strukturalne i mechaniczne właściwości przędz obrączkowych. Określono zależności pomiędzy masą liniową, skrętem a innymi właściwościami mechanicznymi i strukturalnymi. Dzięki statystycznej analizie 200 przędz z czystej bawełny zgrzeblonych i czesanych, określono eksperymentalne zależności pomiędzy wytrzymałością właściwą przędzy...   więcej »

| Strony 17–20

Optymalizacja parametrów przędzenia rotorowego dla zmniejszenia włochatości przędz produkowanych z włókien odpadowych w procesie odziarniania

Autorzy: Hasani Hossein, Tabatabaei Somayeh Akhavan

Szereg parametrów procesów przędzenia zostało zoptymalizowanych dla wyprodukowania przędz rotorowych o minimalnej włochatości z włókien odpadowych. Stosując metodę Taguchi, badano wpływ średnicy i prędkości wirnika, typu otworu wylotowego, prędkości bębenków rozwłókniających, i masy liniowej na włochatość. Jako...   więcej »

| Strony 21–25

Badanie nierównomierności wytrzymałości właściwej i wydłużenia przy zerwaniu przędz mieszankowych z włókien bambusowych i bawełnianych

Autorzy: Sekerden Filiz

Badano wpływ włókien bambusowych (włókien sztucznych otrzymywanych z celulozy) ostatnio bardzo popularnych, na właściwości przędzy. Badano przędze 100% bambusową, 100% bawełnianą oraz przędze mieszankowe o masie liniowej ok. 20 tex. Mierzono nierównomierność, wytrzymałość właściwą i wydłużenie...   więcej »

| Strony 26–29

Kształtowanie parametrów strugi powietrza w dyszach pneumatycznych do łączenia przędz ciągłych i staplowych. Część I. Wyznaczanie strumienia objętości i prędkości lokalnych strugi wypływającego powietrza

Autorzy: Dopierała Halina, Radom Czesław, Swaczyna Paweł, Zawadzki Leszek

Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań różnych rozwiązań dysz pneumatycznych do łączenia przędz z włókien ciągłych z przędzami z włókien odcinkowych. Badania te ukierunkowane były na poznanie wpływu konstrukcji dysz pneumatycznych na kształtowanie się strugi wypływającego powietrza....   więcej »

| Strony 30–36

Klasyfikacja neuronowa bezwęzłowych połączeń końców przędz

Autorzy: Lewandowski Stanisław

Opracowano sztuczną sieć neuronową umożliwiającą rozpoznawanie i wielokryterialne klasyfikowanie bezwęzłowych połączeń końców przędz. Klasyfikację neuronową przeprowadzono na przykładzie przędzy wełnianej tkackiej, czesankowej, o nominalnej masie liniowej – 15 tex. Zastosowano 10-cio stopniową skalę jakości, dzięki czemu...   więcej »

| Strony 37–43

Wpływ surowca na parametry geometryczne tkanin

Autorzy: Adomaitienė Aušra, Lazarevičiute Laura, Kumpikaitė Eglė

Stwierdzono, że parametry geometryczne tkanin po utkaniu i zdjęciu z krosna ulegają zmianie, między innymi zmienia się struktura poprzeczna tkaniny w wyniku zmian przekroju poprzecznego nitek. Przeprowadzono analizy korelacji pomiędzy zmianami kształtu nitek wykonanych z poszczególnych...   więcej »

| Strony 44–47

Modelowanie tachogramu procesu szycia maszynowego

Autorzy: Rybicki Marian

Opisano konfiguracje tachogramu procesu szycia maszynowego przy pomocy krzywej łamanej. Stwierdzono, że efektywność tachogramu o ustalonej konfiguracji uwarunkowana jest: wartościami parametrów maszyny, czasem reakcji operatora na sygnały optyczne i opóźnienia w obwodach sterowania tekstyliami oraz napędem...   więcej »

| Strony 48–54

Pomiar szorstkości powierzchni dzianin rządkowych za pomocą analizy obrazu

Autorzy: Semnani Dariush, Hasani Hossein, Behtaj S., Ghorbani E.

Omówiono bezkontaktową metodę pomiaru szorstkości powierzchni dzianin, bardzo ważnego czynnika zarówno dla produkcji dzianin i odzieży. Chwyt materiału uwarunkowany jest właściwościami powierzchni oraz parametrami mechanicznymi materiału. Powszechnie stosowaną metodą jest metoda KES-F, która jednakże jest metodą kontaktową...   więcej »

| Strony 55–59

Statyczna absorpcja wody dzianin z włókien naturalnych i teksturowanych

Autorzy: Abramavičiūtė Jovita , Mikučioniené Daiva, Čiukas Ricardas

Badano wpływ materiału i struktury na statyczną absorpcję wody dzianin wykonanych z włókien naturalnych i elastomerowych. Stwierdzono, że wyższą statyczną absorpcją wody charakteryzują się dzianiny z jednorodnych włókien, niższą – dzianiny z teksturowanych przędz poliamidowych i...   więcej »

| Strony 60–63

Badanie właściwości termicznych skarpet dzianych z przędz o szczególnych właściwościach. Część II. Opór termiczny skarpet dzianych z przędz z włókien naturalnych i syntetycznych

Autorzy: Čiukas Ricardas, Abramavičiūtė Jovita , Kerpauskas Paulius

Przeanalizowano wpływ różnego rodzaju włókien na oporność termiczną skarpet. Stwierdzono, że wyższą opornością termiczną charakteryzują się dzianiny z włókien elastomerowych typu lycra, niższą dzianiny wykonane z przędz jednorodnych a najniższą z teksturowanych przędz poliamidowych. Stwierdzono, że wzrost...   więcej »

| Strony 64–68

Badanie przepuszczalności powietrza i pary wodnej dwuwarstwowych dzianin rządkowych

Autorzy: Bivainyte Asta, Mikučioniené Daiva

Badano dzianiny dwuwarstwowe rządkowe przeznaczone dla sportów rekreacyjnych. Celem badań była analiza wpływu struktury dzianin, typu włókna i właściwości przędzy na przepuszczalność powietrza i pary wodnej dzianin dwuwarstwowych rządkowych. Jedna warstwa wykonana była z bawełny lub...   więcej »

| Strony 69–73

Zastosowanie promieniowania UV dla bielenia i zmniejszenia pilingu dzianin bawełnianych

Autorzy: Mansuri A. H., Khoddami A., Rezaei Do A.

Badano wpływ promieniowania UV podczas bielenia oraz stopień pilingu dzianin napawanych nadtlenkiem wodoru. W szczególności badano oddziaływania wodorotlenku sodu jako aktywatora, krzemianu sodu jako stabilizatora dla H2O2 i czasu napromieniowania na biel, zażółcenie, wielkość pilingu i...   więcej »

| Strony 74–77

Badanie przepuszczalności pary wodnej laminatów obuwniczych

Autorzy: Gulbiniene Ada, Jankauskaite Virginija, Kondratas Alvydas

Laminaty tekstylne z oddychającymi membranami stosowane są do produkcji odzieży wodoodpornej , obuwia i rękawic. Membrany polimerowe działają jako bariery dla przenikania wody w postaci cieczy i brudu przenikających z otoczenia ale są dostatecznie przepuszczalne dla pary...   więcej »

| Strony 78–81

Badanie modyfikacji włóknin polipropylenowych

Autorzy: Huang Kuo-Shien, Lian Huey-Shan, Chen Jeong-Bor

Celem badań było szczepienie włóknin polipropylenowych silanami ułatwiającymi adhezję, traktowanie ich chitozanem lub AgNO3 a następnie analiza otrzymanych próbek między innymi za pomocą FT-IR, NMR, SEM, EDS i TGA. Wyniki analiz pozwoliły na określenie wpływu modyfikacji włóknin...   więcej »

| Strony 82–87

Obróbka enzymatyczna włókna wełny i jej skutki w zakresie zmian wybranych właściwości

Autorzy: Kotlińska Anna, Kotlińska Anna, Lipp-Symonowicz Barbara

Obróbka enzymatyczna tekstyliów prowadzi do poprawienia ich właściwości estetycznych i użytkowych przy wykorzystaniu przyjaznych dla środowiska substancji, jakimi są enzymy. Wynika to z faktu ograniczenia przy ich stosowaniu w obróbce materiałów włókienniczych środków chemicznych oraz zmniejszenia zużycia...   więcej »

| Strony 88–93

Trwałość wybarwienia i właściwości barierowe przeciw UV tkanin jedwabnych i wełnianych barwionych ekstraktem z liści eukaliptusowych w procesie wyczerpywania barwnika

Autorzy: Mongkholrattanasit Rattanaphol, Kryštůfek Jiří, Wiener Jakub, Viková Martina

Badano barwienie jedwabiu i wełny ekstraktem z liści eukaliptusowych. Optymalne wyniki uzyskano barwiąc w temperaturze 90 °C przez 40 minut przy pH 4. Przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy uzyskiwano odcień żółtobrązowy, za wyjątkiem zastosowania zaprawy z FeSO4,...   więcej »

| Strony 94–99

Sensoryczne badanie dzianin po cyklach prania z użyciem domowych zmiękczaczy. Część I. Omówienie kryteriów i zasad analizy

Autorzy: Agarwal Gaurav, Koehl Ludovic, Perwuelz Anne, Agarwal Gaurav, Koehl Ludovic, Perwuelz Anne

Badano wpływ prania środkami domowymi na różnego rodzaju dzianiny. Badania prowadzono metodą sensoryczną, mając na uwadze stosowane w praniu domowe zmiękczacze, preferowaną jakość dzianin oraz wpływ wielokrotnego prania. Opracowano metodykę badań i kryteria oceny, a badania...   więcej »

| Strony 100–105

Uszczelnienie chitozanem protez naczyniowych dla kaniuli wylotowej komory wspomagania serca

Autorzy: Niekraszewicz Antoni, Kucharska Magdalena, Kardas Iwona, Wiśniewska-Wrona Maria, Kustosz Roman, Jarosz Adam, Jarosz Adam

Głównym celem badań jest opracowanie technologii uszczelniania protez Bard dla kaniuli wylotowej komory wspomagania serca polimerem naturalnym z grupy polisacharydów - chitozanem. W pracy wytypowano do uszczelnienia biozgodną formę użytkową chitozanu – mikrokrystaliczny chitozan (MKCh) podatną...   więcej »

| Strony 106–111

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook