Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (86) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kształtowanie parametrów strugi powietrza w dyszach pneumatycznych do łączenia przędz ciągłych i staplowych. Część I. Wyznaczanie strumienia objętości i prędkości lokalnych strugi wypływającego powietrza

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań różnych rozwiązań dysz pneumatycznych do łączenia przędz z włókien ciągłych z przędzami z włókien odcinkowych. Badania te ukierunkowane były na poznanie wpływu konstrukcji dysz pneumatycznych na kształtowanie się strugi wypływającego powietrza. Prace badawcze obejmowały: analizę konstrukcji dysz sczepiających pod względem ich budowy wewnętrznej (które w zależności od cech konstrukcyjnych podzielono umownie na dwie grupy – symetryczne i asymetryczne); analizę parametrów przepływowych strumienia powietrza – prędkości lokalnych strumienia powietrza wypływającego z dyszy, mierzonych w różnych punktach płaszczyzn wylotowych kanału sczepiania przędz oraz objętości powietrza wypływającego z dyszy, których pomiary realizowano na specjalnie przygotowanych do tego celu stanowiskach oraz opracowanie metodyki wyznaczania tych parametrów. W publikacji zawarto również opracowaną na podstawie wyników badań przepływowych, hipotezę przepływu powietrza w dyszach zwanych umownie symetrycznymi.

Tagi: pneumatic nozzle, air-flow parameters, pneumatic linking, filament yarns.

Cytowanie: Dopierała H., Radom C., Swaczyna P., Zawadzki L.; Modelling of the Parameters of Air-Flow in Different Construction Designs of Pneumatic Nozzles for Linking Staple and Filament Yarns. Part I. Determining of the Volume Flow and Local Speeds of Air-Flow. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 3 (86) pp. 30-36.

Opublikowano w numerze nr 3 (86) / 2011, strony 30–36.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook