Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (86) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Uszczelnienie chitozanem protez naczyniowych dla kaniuli wylotowej komory wspomagania serca

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Głównym celem badań jest opracowanie technologii uszczelniania protez Bard dla kaniuli wylotowej komory wspomagania serca polimerem naturalnym z grupy polisacharydów - chitozanem. W pracy wytypowano do uszczelnienia biozgodną formę użytkową chitozanu – mikrokrystaliczny chitozan (MKCh) podatną na degradację hydrolityczną jak i enzymatyczną w obecności lizozymu oraz opracowano optymalną technikę powlekania.

Tagi: vascular prostheses, chitosan, sealing, chitosan.

Cytowanie: Niekraszewicz A., Kucharska M., Kardas I., Wiśniewska-Wrona M., Kustosz R., Jarosz A.; Chitosan Coatings to Seal Cardiovascular Prostheses. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 3 (86) pp. 106-111.

Opublikowano w numerze nr 3 (86) / 2011, strony 106–111.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook