Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (86) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Prognoza tureckiego eksportu dżinsów przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych i całkowego modelu autoregresji

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Özbek Ahmet
    Technical Education Faculty, Marmara University, Göztepe Istanbul, Turkey
  • Akalin Mehmet (j/w)
  • Topuz Vedat
    Vocational School of Technical Sciences, Marmara University, Göztepe Istanbul, Turkey
  • Sennaroglun Bahar
    Industrial Engineering, Engineering Faculty, Marmara University, Göztepe Istanbul, Turkey

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule prognozowano eksport dżinsów z Turcji za pomocą sztucznych sieci neuronowych i modelu ARIMA. Strukturę sztucznych sieci neuronowych opracowano na podstawie importu, minimalnego wynagrodzenia, ceny bawełny, elektryczności, wody, kursu waluty tureckiej w stosunku do dolara, kredytu obciążającego przedsiębiorstwa produkujące gotowe wybory, kredytów eksportowych, rzeczywistego efektywnego współczynnika wymiany, marek spodni dżinsowych i indeksu Balassy. Zaobserwowano, że najlepsze prognozowanie uzyskuje się stosując struktury MLP, następnie ERNN i jako ostatnie ARIMA. Przyczyną dla której eksportu dżinsów nie da się jednoznacznie modelować jest pogorszeni sytuacji ekonomicznej trwające od 2008 roku do chwili obecnej.

Tagi: Artificial Neural Networks, ARIMA, prediction, export, denim pants.

Cytowanie: Ozbek A., Akalýn M., Topuz V., Sennaroglu B.; Prediction of Turkey’s Denim Trousers Export Using Artificial Neural Networks and the Autoregressive Integrated Moving Average Model. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 3 (86) pp. 10-16.

Opublikowano w numerze nr 3 (86) / 2011, strony 10–16.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook