Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (86) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modelowanie tachogramu procesu szycia maszynowego

Research and development

Autor:

  • Rybicki Marian
    Department of Clothing Technology and Textronics, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opisano konfiguracje tachogramu procesu szycia maszynowego przy pomocy krzywej łamanej. Stwierdzono, że efektywność tachogramu o ustalonej konfiguracji uwarunkowana jest: wartościami parametrów maszyny, czasem reakcji operatora na sygnały optyczne i opóźnienia w obwodach sterowania tekstyliami oraz napędem przez operatora, efektywnością reakcji ustalonych w tachogramie, liczbą cykli roboczych maszyny oraz udziałem poszczególnych reakcji tachogramu w ogólnej liczbie cykli roboczych maszyny. Wykazano ponadto, że dla ustalonej konfiguracji i parametrów tachogramu charakterystyczna jest minimalna liczba cykli roboczych maszyny, przy której zadanie technologiczne można zrealizować. Wyniki badań zastosowano do programowego sterowania napędem maszyny szyjącej w układzie operator – maszyna.

Tagi: sewing process tachogram, polygonal curve, sewing machine drive, operator response time.

Cytowanie: Rybicki M.; Modelling of a Tachogram of Machine Sewing Process. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 3 (86) pp. 48-54.

Opublikowano w numerze nr 3 (86) / 2011, strony 48–54.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook