Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer 4 (87)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (87) / 2011

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Rozwój polskich przedsiębiorstw tekstylno-odzieżowych a zarządzanie międzykulturowe

Autorzy: Grandys Ewa, Grandys Andrzej

Proces internacjonalizacji ukazuje etapy przekształcania przedsiębiorstwa w korporacje transnarodową. Celem takiego działania jest zwiększenie pozycji konkurencyjnej form i ich dynamiczny rozwój. Dla skutecznego osiągnięcia tak...   więcej »

| Strony 8–13

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w usprawnieniu serbskiego przemysłu włókienniczego w czasie kryzysu

Autorzy: Urošević Snežana, Stamatović Milan

Współczesny światowy kryzys ekonomiczny wywiera znaczny wpływ na gospodarki narodowe, zwłaszcza krajów podlegających przemianom gospodarczym. Doświadczenie krajów rozwiniętych wskazuje na duże znaczenie małych...   więcej »

| Strony 14–19

Znakowanie etyczne i ekologiczne wyrobów tekstylno-odzieżowych jako instrument komunikacji oraz różnicowania towarów na rynku

Autorzy: Koszewska Małgorzata

W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zainteresowania zagadnieniami certyfikacji i znakowania „społecznie odpowiedzialnych” produktów. Wypracowywane systemy i praktyczne ustalenia w tym zakresie mają na celu uczynienie produktów „etycznych” rozpoznawalnymi i...   więcej »

| Strony 20–26

„Kosmetotekstylia” – współczesny stan wiedzy

Autorzy: Singh Mukesh Kumar , Varun V. K., Behera B. K.

Celem artykułu jest przedstawienie wiedzy rozrzuconej w różnych źródłach na temat nowo wprowadzonego pojęcia kosmotekstyliów. Przedstawiono podział kosmotekstyliów, kierunki możliwych aplikacji, stosowane zróżnicowane technologie dla otrzymania pożądanego efektu, środki wywołujące...   więcej »

| Strony 27–33

Badania i rozwój

Formowanie runa z elektroprzędzionych włókien PVA osadzanych na różnych podkładach przy użyciu różnych elektrodT

Autorzy: Adomavičiūtė Erika, Stanys Sigitas

Włókna elektroprzędzione z PVA osadzane były na podkładach o różnej strukturze z różnych materiałów. Jednocześnie stosowano trzy rodzaje uziemionych elektrod: elektrodę cylindryczną i dwa rodzaje elektrod drutowych, jedną...   więcej »

| Strony 34–40

Właściwości mechaniczne włókien PA 6 modyfikowanych kopolimerami i nanoglinkami

Autorzy: Kristofič Michal, Ujhelyiová Anna, Vassová Iveta, Michlík Peter, Brejka Ondrej, Ryba Jozef

Opisano sporządzanie koncentratów opartych na poliamidzie otrzymanym z ε-kaprolaktamu i kwasu nylonowego oraz 1-(2-aminoetylenu) piperazyny, kwasu adypinowego i dietylenotriaminy oraz badano ich właściwości. Wyprzędziono przy zróżnicowanym rozciagu włókna...   więcej »

| Strony 41–45

Zastosowanie elektroprzędzenia do wytwarzania protez naczyń krwionośnych – badania wstępne

Autorzy: Mazalevska Olga, Struszczyk Marcin H., Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella

Elektroprzędzenie ze stopu stanowi dobrą alternatywę do wytwarzania struktur włókienniczych o potencjalnym zastosowaniu w chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii, głównie ze względu na brak konieczności stosowania...   więcej »

| Strony 46–52

Porównanie szybkości degradacji włókien polipropylenowych wywołanej światłem sztucznym i światłem słonecznym

Autorzy: Schmidt Hubert, Witkowska Beata, Kamińska Irena, Twarowska-Schmidt Krystyna, Wierus Krystyna, Puchowicz Dorota

Badano szybkość degradacji dwóch rodzajów włókien polipropylenowych (PP), wywołaną światłem słonecznym i światłem sztucznym lampy ksenonowej. Porównano zmiany wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie przy...   więcej »

| Strony 53–58

Analiza wpływu parametrów procesu na mechaniczne właściwości frykcyjnie przędzionych przędz hybrydowych z rdzeniem z włókien węglowych

Autorzy: Hasan Mir Mohammad Badrul, Cherif Chokri

Kompozyty wzmacniane tekstyliami są przedmiotem intensywnych badań. Przedstawiono produkcję przędz hybrydowych przędzionych frykcyjne systemem DREF-2000 z użyciem ciągłych włókien węglowych dla formowanego rdzenia oraz włókien polipropylenowych...   więcej »

| Strony 59–64

Wpływ eliminacji rozciągarek na parametry jakościowe przędz rotorowych

Autorzy: Idzik Marek

Technologiczny proces wytwarzania przędzy jest długi i skomplikowany, a tym samym kosztochłonny. W nowoczesnych systemach przędzenia występuje tendencja do skracania tego procesu poprzez łączenie...   więcej »

| Strony 65–69

Kształtowanie parametrów strugi powietrza w różnych konstrukcjach dysz pneumatycznych do łączenia przędz ciągłych i staplowych. Część II: Wyniki wyznaczania prędkości średnich i asymetrii strugi powietrza wypływającego z dyszy

Autorzy: Dopierała Halina, Radom Czesław, Swaczyna Paweł, Zawadzki Leszek

W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki oraz analizę wyznaczonych wartości prędkości średnich  strugi powietrza w płaszczyznach wylotowych kanału sczepiania dysz do pneumatycznego łączenia przędz z...   więcej »

| Strony 70–73

Wpływ prędkości propagacji fali naprężeń zależnej od struktury ośrodka na właściwości balistyczne tkanin aramidowych

Autorzy: Stempień Zbigniew

Jednym z elementów decydujących o skuteczności miękkich osłon balistycznych jest struktura geometryczna tkaniny. We wcześniejszych badaniach wykazano, że struktura geometryczna ma wpływ na prędkość...   więcej »

| Strony 74–80

Optymalizacja parametrów procesu dziania na osnowarkach w aspekcie geometrii strefy podawania nitek

Autorzy: Mikołajczyk Zbigniew

Analiza budowy maszyn osnowowych wskazuje na duże zróżnicowanie w parametrach geometrii strefy podawania nitek, sztywności i tłumienia układu przewałowego, współczynnika tarcia nitek o elementy...   więcej »

| Strony 81–88

Oznaczanie modułu zginania włóknin igłowanych stosując metodę dwóch punktów podparcia˙

Autorzy: Ghane Mohammad, Saghafi R., Zarrebini Mohammad, Semnani Dariush

W pracy zbadano wpływ parametrów igłowania włóknin takich jak gęstość igłowania i głębokość penetracji na sztywność uzyskanego produktu. Wyprodukowano cztery próbki wykorzystując konwencjonalne zgrzeblarki....   więcej »

| Strony 89–93

Analiza zgrzewania sztucznej skóry za pomocą prądów wysokiej częstotliwości w aspekcie jakości szwuf

Autorzy: Ujević Darko, Kovačević Stana, Horvat-Varga Sanja

Przedstawiono podstawowe cechy metody zgrzewania za pomocą prądu wysokiej częstotliwości. Optymalizowano jakość otrzymywanego szwu oraz wytrzymałość badanych próbek zmieniając temperaturę zgrzewania. Stwierdzono, że na...   więcej »

| Strony 94–100

Zależność poślizgu nitek szwu od współczynnika niezrównoważonych splotów tkanin

Autorzy: Malčiauskiene Edita, Milašius Algirdas, Milašius Rimvydas

Badano poślizg nitek szwu w tkaninach o splocie niezrównoważonym. Poślizg nitek w szwie  jest bardzo ważnym zagadnieniem i wiele badań przeprowadzono dla poznania wpływu różnych...   więcej »

| Strony 101–104

Model dla określenia wpływu warstwy powietrza na przepływ ciepła przez odzież

Autorzy: Zhang Zhao-Hua, Zhang Zhao-Hua, Wang Yun-yi, Li Jun, Li Jun

Analizowano model ubioru, w którym znajduje się warstwa powietrza pomiędzy ciałem a kolejnymi warstwami ubioru. Analizowano przepływ strumienia ciepła z ciała człowieka do otoczenia...   więcej »

| Strony 105–110

Sensoryczne badanie dzianin po cyklach prania z użyciem domowych zmiękczaczy. Cześć II: Zużycie podczas cykli prania i wpływ użytych zmiękczaczy na właściwości sensorycznee

Autorzy: Agarwal Gaurav, Agarwal Gaurav, Koehl Ludovic, Koehl Ludovic, Perwuelz Anne, Perwuelz Anne

Przebadano metodą sensoryczną dzianiny prane przy zastosowaniu różnych procedur z użyciem domowych zmiękczaczy. Celem badania było określenie, które procedury i zmiękczacze najlepiej pozwalają na...   więcej »

| Strony 111–118

Zastosowanie polianiliny do modyfikacji włókien z PLA

Autorzy: Połowiński Stefan, Szumilewicz Joanna, Stawski Dawid

Na włókninę z włókien polilaktydowych nanoszono polianilinę metodą in situ w postaci soli emeraldyny (Green Protonated Emeraldine), tj. przez polimeryzację oksydacyjną na powierzchni włókien,...   więcej »

| Strony 119–123

Nowa metoda antybakteryjnej i antygrzybicznej modyfikacji wyrobów włókienniczych za pomocą srebran

Autorzy: Filipowska Barbara, Rybicki Edward, Walawska Anetta, Matyjas-Zgondek Edyta

W celu nadania wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych coraz częściej stosowane jest srebro ze względu na szerokie spektrum jego działania. Srebro może być...   więcej »

| Strony 124–128

Ocena chlorku berberyny jako nowego czynnika antybakteryjnego przeciw bakteriom Gramm-dodatnim

Autorzy: Sarkar Ajoy K., Appidi Subhash

Berberyna, izochinolinowy alkaloid, posiada świetne właściwości antybakteryjne. Berberynę uzyskuje się z korzeni berberysu chińskiego i łodyg filodendronu. W pracy badano efektywność chlorku berberyny jako...   więcej »

| Strony 131–134

Analiza porównawcza standardowego procesu nanoszenia preparacji z procesem ze wstępnym zwilżaniem Lť

Autorzy: Gudlin Schwarz Ivana, Kovačević Stana, Dimitrovski Krste

W artykule przedstawiono analizę porównawczą dwóch sposobów nanoszenia preparacji metodą tradycyjną oraz ze wstępnym zwilżaniem. Preparacje PVA nanoszono na przędze bawełniane przędzione systemem obrączkowym....   więcej »

| Strony 135–141

Bezchlorowa delignifikacja celulozowej masy siarczanowej produkowanej z halfy (Stipa tenacissima)

Autorzy: Bouiri Baya, Amrani Moussa

Halfa jest rośliną występującą w Afryce Północnej i Południowej Hiszpanii. Z powodu krótkich włókien, papier wykonany z masy celulozowej otrzymanej z tej rośliny zachowuje mięsistość i...   więcej »

| Strony 142–147

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook