Opisano sporządzanie koncentratów opartych na poliamidzie otrzymanym z ε-kaprolaktamu i kwasu nylonowego oraz 1-(2-aminoetylenu) piperazyny, kwasu adypinowego i dietylenotriaminy oraz badano ich właściwości. Wyprzędziono przy zróżnicowanym rozciagu włókna poliamidowe z udziałm 5, 10 i 20% wyżej wspomnianego koncentratu a nastęnie okreśono ich włściwości mechaniczne (wytrzymałść właściwą wydłżenie przy zerwaniu, moduł oraz współczynnik orientacji. Wszystkie koncentraty są mniej lub bardziej krystaliczne i mogą być stosowane do otrzymywania częściowo krystalicznych włóien PA6. Właściwości mechaniczne zależą od ilości dodanego koncentratu oraz parametrów procesu rozciągania. Niższa ilość koncentratu i koncentraty o mniejszej ilości komonomeru w kopoliamidzie, dodatek Cloisite, niższą prędkość rozciągania i optymalny stopień rozciąu zapewniają takie same lub lepsze właściwości (głónie wytrzymałść właściwą w stosunku do włókien niemodyfikowanych.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (87) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości mechaniczne włókien PA 6 modyfikowanych kopolimerami i nanoglinkami

Research and development

Autorzy:

 • Kristofič Michal
  Department of Fibres and Textile Chemistry, Faculty of Chemical and Food Technology, Institute of Polymer Materials, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovakia
 • Ujhelyiová Anna (j/w)
 • Vassová Iveta (j/w)
 • Michlík Peter
  Institute of Man-Made Fibres in Svit, Svit, Slovakia
 • Brejka Ondrej (j/w)
 • Ryba Jozef
  Department of Fibres and Textile Chemistry, Faculty of Chemical and Food Technology, Institute of Polymer Materials, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovakia

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opisano sporządzanie koncentratów opartych na poliamidzie otrzymanym z ε-kaprolaktamu i kwasu nylonowego oraz 1-(2-aminoetylenu) piperazyny, kwasu adypinowego i dietylenotriaminy oraz badano ich właściwości. Wyprzędziono przy zróżnicowanym rozciagu włókna poliamidowe z udziałm 5, 10 i 20% wyżej wspomnianego koncentratu a nastęnie okreśono ich włściwości mechaniczne (wytrzymałść właściwą wydłżenie przy zerwaniu, moduł oraz współczynnik orientacji. Wszystkie koncentraty są mniej lub bardziej krystaliczne i mogą być stosowane do otrzymywania częściowo krystalicznych włóien PA6. Właściwości mechaniczne zależą od ilości dodanego koncentratu oraz parametrów procesu rozciągania. Niższa ilość koncentratu i koncentraty o mniejszej ilości komonomeru w kopoliamidzie, dodatek Cloisite, niższą prędkość rozciągania i optymalny stopień rozciąu zapewniają takie same lub lepsze właściwości (głónie wytrzymałść właściwą w stosunku do włókien niemodyfikowanych.

Tagi: PA 6 fibres, modification, copolyamide, nanoclay, mechanical properties.

Cytowanie: Krištofič M., Ujhelyiová A., Vassová I., Michlík P., Brejka O.; Mechanical Properties of PA 6 Fibres Modified with Copolyamides and Nanoclays. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 4 (87) pp. 41-45.

Opublikowano w numerze nr 4 (87) / 2011, strony 41–45.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook