Technologiczny proces wytwarzania przędzy jest długi i skomplikowany, a tym samym kosztochłonny. W nowoczesnych systemach przędzenia występuje tendencja do skracania tego procesu poprzez łączenie maszyn w ciągi technologiczne lub eliminację niektórych maszyn. Zadanie to ułatwiają nowoczesne regulatory rozciągu, których zastosowanie ma poprawić jakość produkowanej przędzy. Szczególne znaczenie ma nierównomierność masy liniowej produktów przędzalniczych, która nie powinna wzrastać w trakcie skracania procesu technologicznego i malejącej tym samym liczby łączeń produktów w procesie. W pracy przedstawiono analizę możliwości wytwarzania przędz poliestrowych skróconym systemem bawełniarskim przy zastosowaniu zgrzeblarkowego regulatora rozciągu o zmodyfikowanym algorytmie działania, który uwzględnia zjawisko retardacji taśm przędzalniczych po procesie regulacji krótkoodcinkowej.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (87) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ eliminacji rozciągarek na parametry jakościowe przędz rotorowych

Research and development

Autor:

  • Idzik Marek
    Department of Material and Commodity Sciencs and Textile Metrology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Technologiczny proces wytwarzania przędzy jest długi i skomplikowany, a tym samym kosztochłonny. W nowoczesnych systemach przędzenia występuje tendencja do skracania tego procesu poprzez łączenie maszyn w ciągi technologiczne lub eliminację niektórych maszyn. Zadanie to ułatwiają nowoczesne regulatory rozciągu, których zastosowanie ma poprawić jakość produkowanej przędzy. Szczególne znaczenie ma nierównomierność masy liniowej produktów przędzalniczych, która nie powinna wzrastać w trakcie skracania procesu technologicznego i malejącej tym samym liczby łączeń produktów w procesie. W pracy przedstawiono analizę możliwości wytwarzania przędz poliestrowych skróconym systemem bawełniarskim przy zastosowaniu zgrzeblarkowego regulatora rozciągu o zmodyfikowanym algorytmie działania, który uwzględnia zjawisko retardacji taśm przędzalniczych po procesie regulacji krótkoodcinkowej.

Tagi: spinning systems, autoleveller, linear density, card sliver, rotor spinning machine.

Cytowanie: Idzik M.; Influence of the Elimination of Drawing Frames on Rotor Yarn Quality Parameters. 65 FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 4 (87) pp. 65-69.

Opublikowano w numerze nr 4 (87) / 2011, strony 65–69.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook