W celu nadania wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych coraz częściej stosowane jest srebro ze względu na szerokie spektrum jego działania. Srebro może być wprowadzane do roztworu przędzalniczego w trakcie wytwarzania włókien chemicznych lub do produktu finalnego poprzez jego chemiczną modyfikację. Przedstawiono nową metodę polegającą na wytrącaniu metalicznego srebra na/w wyrobie włókienniczym w wyniku fotochemicznej reakcji  naniesionych związków chemicznych. Obecność metalicznego srebra na powierzchni zmodyfikowanych wyrobów włókienniczych potwierdziły wyniki badań uzyskane za pomocą mikroskopii skaningowej (SEM), spektroskopii UV-Vis oraz spektroskopii emisyjnej wzbudzanej laserem (LIBS). Wielkości cząstek metalicznego srebra wytrąconego na/w zmodyfikowanym produkcie zostały określone metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Wyniki badań mikrobiologicznych (test dyfuzyjny na agarze) potwierdziły skuteczność opracowanej metody w zakresie odporności mikrobiologicznej na szerokie spektrum bakterii i grzybów. Podkreślono prostotę opracowanej metody oraz możliwość jej zastosowania z wykorzystaniem istniejącego w zakładach włókienniczych parku maszynowego.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (87) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowa metoda antybakteryjnej i antygrzybicznej modyfikacji wyrobów włókienniczych za pomocą srebran

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W celu nadania wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych coraz częściej stosowane jest srebro ze względu na szerokie spektrum jego działania. Srebro może być wprowadzane do roztworu przędzalniczego w trakcie wytwarzania włókien chemicznych lub do produktu finalnego poprzez jego chemiczną modyfikację. Przedstawiono nową metodę polegającą na wytrącaniu metalicznego srebra na/w wyrobie włókienniczym w wyniku fotochemicznej reakcji  naniesionych związków chemicznych. Obecność metalicznego srebra na powierzchni zmodyfikowanych wyrobów włókienniczych potwierdziły wyniki badań uzyskane za pomocą mikroskopii skaningowej (SEM), spektroskopii UV-Vis oraz spektroskopii emisyjnej wzbudzanej laserem (LIBS). Wielkości cząstek metalicznego srebra wytrąconego na/w zmodyfikowanym produkcie zostały określone metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Wyniki badań mikrobiologicznych (test dyfuzyjny na agarze) potwierdziły skuteczność opracowanej metody w zakresie odporności mikrobiologicznej na szerokie spektrum bakterii i grzybów. Podkreślono prostotę opracowanej metody oraz możliwość jej zastosowania z wykorzystaniem istniejącego w zakładach włókienniczych parku maszynowego.

Tagi: antibacterial finishing, antifungal finishing, silver, textiles, silver-finished textiles.

Cytowanie: Filipowska B.,Rybicki E., Walawska A.,Matyjas-Zgondek E.; New Method for the Antibacterial and Antifungal Modification of Silver Finished Textiles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 4 (87) pp. 124-128.

Opublikowano w numerze nr 4 (87) / 2011, strony 124–128.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook