Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (86) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Klasyfikacja neuronowa bezwęzłowych połączeń końców przędz

Research and development

Autor:

  • Lewandowski Stanisław
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opracowano sztuczną sieć neuronową umożliwiającą rozpoznawanie i wielokryterialne klasyfikowanie bezwęzłowych połączeń końców przędz. Klasyfikację neuronową przeprowadzono na przykładzie przędzy wełnianej tkackiej, czesankowej, o nominalnej masie liniowej – 15 tex. Zastosowano 10-cio stopniową skalę jakości, dzięki czemu zwiększono dokładność rozpoznawania i klasyfikacji połączeń. Skonstruowana sieć może być z powodzeniem wykorzystana nie tylko do klasyfikacji jakościowej wymienionych połączeń, lecz również innych zjawisk i obiektów, nie tylko z dziedziny włókiennictwa.

Tagi: neural network, classification scale, unknotted joints, spliced yarn ends, wool yarn.

Cytowanie: Lewandowski S.; Neural Network Classification of the Unknotted Joints of Yarn Ends. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 3 (86) pp. 37-43.

Opublikowano w numerze nr 3 (86) / 2011, strony 37–43.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook