Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (86) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Statyczna absorpcja wody dzianin z włókien naturalnych i teksturowanych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wpływ materiału i struktury na statyczną absorpcję wody dzianin wykonanych z włókien naturalnych i elastomerowych. Stwierdzono, że wyższą statyczną absorpcją wody charakteryzują się dzianiny z jednorodnych włókien, niższą – dzianiny z teksturowanych przędz poliamidowych i najniższą – dzianiny z przędz elastomerowych. Stwierdzono również, że przy dużym współczynniku zapełnienia absorpcja jest najmniejsza. Analizowano zależność absorpcji od współczynnika zapełnienia dzianiny i masy powierzchniowej.

Tagi: natural yarns, bamboo yarns, soybean yarns, cotton - seacell, bamboo - flax, air permeability, plated socks, linear density, area density, loop length, tightness factor.

Cytowanie: Abramavičiute J., Mikučioniene D., Čiukas R.; Static Water Absorption of Knits from Natural and Textured Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 3 (86) pp. 60-63.

Opublikowano w numerze nr 3 (86) / 2011, strony 60–63.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook