W artykule przedstawiono kontynuację prac nad opracowaniem wskaźnika komfortu cieplnego. Względny wskaźnik komfortu cieplnego RTCI (Relative Thermal Comfort Index) opracowano dla materiałów przeznaczonych na odzież zimową. Zaproponowano dwie wersje wskaźnika: do oceny materiałów stosowanych w warunkach bezwietrznych - RTCIWI (Winter Indoor) i wietrznych – RTCIWO (Winter Outdoor). W celu weryfikacji zaproponowanego wskaźnika wykonano badania użytkowe obejmujące subiektywną ocenę komfortu cieplnego dokonaną przez użytkownika kamizelek uszytych z ocenianych materiałów, pomiary temperatury i zmian temperatury powietrza w strefie pododzieżowej oraz zmiany temperatury powierzchni zewnętrznej kamizelek na skutek ciepła oddawanego przez organizm. W pomiarach zastosowano bezprzewodowy czujnik temperatury oraz kamerę termowizyjną. Analiza statystyczna wykazała zgodność oceny materiałów za pomocą wskaźnika RTCIWI z ocenami dokonanymi w ramach badań użytkowych.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (89) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Względny wskaźnik komfortu cieplnego RTCI miarą przydatności wyrobów włókienniczych do zastosowania w odzieży ciepłochronnej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono kontynuację prac nad opracowaniem wskaźnika komfortu cieplnego. Względny wskaźnik komfortu cieplnego RTCI (Relative Thermal Comfort Index) opracowano dla materiałów przeznaczonych na odzież zimową. Zaproponowano dwie wersje wskaźnika: do oceny materiałów stosowanych w warunkach bezwietrznych - RTCIWI (Winter Indoor) i wietrznych – RTCIWO (Winter Outdoor). W celu weryfikacji zaproponowanego wskaźnika wykonano badania użytkowe obejmujące subiektywną ocenę komfortu cieplnego dokonaną przez użytkownika kamizelek uszytych z ocenianych materiałów, pomiary temperatury i zmian temperatury powietrza w strefie pododzieżowej oraz zmiany temperatury powierzchni zewnętrznej kamizelek na skutek ciepła oddawanego przez organizm. W pomiarach zastosowano bezprzewodowy czujnik temperatury oraz kamerę termowizyjną. Analiza statystyczna wykazała zgodność oceny materiałów za pomocą wskaźnika RTCIWI z ocenami dokonanymi w ramach badań użytkowych.

Tagi: thermal comfort, Relative Thermal Comfort Index, clothing.

Cytowanie: Matusiak M., Sikorski K.; Relative Thermal Comfort Index as a Measure of the Usefulness of Fabrics for Winter Clothing Manufacturing. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 6 (89) pp. 94-100.

Opublikowano w numerze nr 6 (89) / 2011, strony 94–100.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook